بازاریابی(Marketing)

بازاریابی‌ به فعالیت‌هایی گفته می شود که شرکت ها برای افزایش میزان فروش خود انجام می دهند

نظرتان را ثبت کنید