ارزیابی صلاحیت (due diligence)

در دنیای سرمایه گذاری، ارزیابی صلاحیت، به بازرسی کامل محصول و تراکنش ها قبل از انجام هرگونه انتقال وجه گفته می شود

نظرتان را ثبت کنید