ابزار یا اوراق بدهی-Debt Instrument

ابزار یا اوراق بدهی مدارکی است که که طرف ناشر را قادر می‌سازد تا با تعهد بازپرداخت به وام دهنده بودجه موردنیاز خود را از طریق ایجاد بدهی تأمین کند

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید