10 مورد از محبوب ترین تکنیک های تحلیل کسب و کار

  • 2 بهمن 1397
  • 6867
10 مورد از محبوب ترین تکنیک های تحلیل کسب و کار

تجزیه و تحلیل SWOT یک تجزیه و تحلیل چهار بعدی برای تحلیلگر کسب و کار است که در آن داده ها را به عنوان پاسخ برای هر چهار بعد قرار می دهد. یک تحلیلگر کسب و کار به سوالات زیر در هر یک از بخش ها پاسخ می دهد.

تجزیه و تحلیل SWOT یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش، آسان است. این روش تجزیه و تحلیل سطح سازمانی است و فقط به تحلیل کسب و کار محدود نیست.

تجزیه و تحلیل کسب و کار در چند سال گذشته تغییر کرده و به سمت رویکردهای ابتکاری از بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار روی آورده است. تنها هدف از این تکنیک ها این است که بهترین نتیجه را به عنوان یک راهکار برای کسب و کار بدست آوریم.


علاوه بر این، این بدین معنی نیست که بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار در تمام طول پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. این می تواند فقط برای یک مرحله خاص از پروژه مانند ابتدای پروژه یا زمانی که پروژه تمام شده است، قابل اجرا باشد. علاوه بر این، همه بهترین روشهای تحلیل کسب و کار برای همه پروژه ها قابل استفاده نیستند. آنها برای پروژه خاص و اهداف خاصی استفاده می شوند.


لیست بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار


با این حال، به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار یا یک فرد حرفه ای که می خواهد حرفه تحلیلگر کسب و کار را دنبال کند، لازم است با برخی از این بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار آشنا شوید. از این رو، در این مقاله، ما 10 مورد از محبوب ترین تکنیک های تحلیل کسب و کار که در صنایع به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند را توضیح خواهیم داد.

 

1.تحلیل SWOT
اصطلاح SWOT شامل چهار عنصر است:
S: قوت ها
W: ضعف ها
O: فرصت ها
T: تهدید ها


این یک تحلیل کامل است که برای تحلیل کسب و کار انجام می شود و موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد:


عوامل داخلی مانند قوت و ضعف
عوامل خارجی مانند فرصت ها و تهدید ها
تجزیه و تحلیل SWOT یک تجزیه و تحلیل چهار بعدی برای تحلیلگر کسب و کار است که در آن داده ها را به عنوان پاسخ برای هر چهار بعد قرار می دهد. یک تحلیلگر کسب و کار به سوالات زیر در هر یک از بخش ها پاسخ می دهد.


قوت: مزیت ها، منابع هزینه منحصر به فرد و کمیاب
ضعف: معایب، محدودیت ها، حوزه هایی که باید بهبود یابند و عوامل موثر بر کاهش فروش
فرصت: شانس حوزه های برای بهبود و فرصت های خوب
تهدید: ریسک های خارجی کسب و کار و موانع کسب و کار و بازار رقابتی

 

مزیت:
تجزیه و تحلیل SWOT یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش، آسان است. این روش تجزیه و تحلیل سطح سازمانی است و فقط به تحلیل کسب و کار محدود نیست. این روش اگر واحد به آن نیاز داشته باشد و اکثر افراد با آن آشنا باشند، می تواند در هر مرحله از پروژه مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود.

 

2. تحلیل MOST
اصطلاح MOST شامل چهار عنصر است:
M: ماموریت
O: هدف
S: استراتژی
T: تاکتیک ها

 

MOST

 

تحلیل MOST یک چارچوب تحلیل کسب و کار قدرتمند و یکی از بهترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کار است که با استفاده از آن می توان دریافت که سازمان چه کاری انجام می دهد و برای رسیدن به هدف و حفظ هماهنگی استراتژی ها چه برنامه ای دارد. از این رو، تجزیه و تحلیل MOST روشی واضح برای درک توانایی و هدف یک سازمان است.
اکنون، اجازه دهید هر یک از عوامل را با اهداف آنها توضیح دهیم.


ماموریت: این مهمترین عامل برای یک سازمان در زمینه تعیین اهدافی است که می خواهد در آینده بدست آورد. اگر ماموریت مشخص باشد، آنگاه تحلیل و اندازه گیری عوامل باقی مانده آسان تر خواهد بود.


اهداف: ما می توانیم اهداف را به عنوان مجموعه ای از اهداف که به عنوان یک نتیجه گنجانده شده در ماموریت سازمان است، در نظر بگیریم. علاوه بر این، اهداف باید S.M.A.R.T باشد؛ یعنی:
S-Specific: خاص
M-Measurable: قابل اندازه گیری
A-Achievable: قابل دست یابی
R-Realstic: واقع بینانه
T-Timely: به موقع


استراتژی: این مراحل یا اقداماتی است که سازمان برای دستیابی به اهداف و برای انجام مأموریت انجام می دهد. یک استراتژی، گروهی از تاکتیک ها است.
تاکتیک ها: عبارتست از روش های گسسته و ساده که یک سازمان برای انجام استراتژی ها دنبال می کند.
مزیت:
تجزیه و تحلیل MOST یک روش تحلیل کسب و کار ساختار یافته است و در هر سطح کاری از یک سازمان از بالا به پایین کاربرد دارد. این فرآیند تضمین می کند که یک سازمان همچنان تمرکز خود را بر ماموریت که عامل مهم موفقیت سازمان است، حفظ می کند.

 

3. مدل سازی فرآیند کسب و کار (BPM)
مدل سازی فرآیند کسب و کار در مورد بهبود فرایند است. با این که یک فرایند میراثی (legacy process) است، اغلب به عنوان یک تکنیک تحلیل کسب و کار در مراحل تحلیل پروژه مورد استفاده قرار می گیرد تا شکاف بین فرآیند کسب و کار موجود و فرایند کسب و کار آینده که کسب و کار آن را انتخاب می کند، شناسایی و تجزیه و تحلیل کند.
وظایف تحلیلگران کسب و کار در یک پروژه BPM عبارتند از:

برنامه ریزی استراتژیک
تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار
تعریف فرایند و طراحی آن
تجزیه و تحلیل فنی برای راه حل های تجاری پیچیده

 

BPM

 

معمولا، BPM به شیوه نموداری نشان داده می شود که در آن فرآیند، تصمیم گیری ها و اطلاعات به صورت یک چرخه کاری پیوسته نمایش داده می شود. دو نوع نشانه گذاری برای نمودارهای BPM وجود دارد:


BPMN: نمادسازی و ثبت مدل سازی فرآیند کسب و کار
UML: نمودار فعالیت زبان مدلسازی یکپارچه
مزیت:
تکنیک BPM یک روش آسان برای نشان دادن چگونگی فرایند کسب و کار به صورت منطقی و توسط نقش های مختلف است. علاوه بر این، یکی از بهترین روشهای تحلیل کسب و کار در صنعت، به ویژه در صنعت فناوری اطلاعات است. از این رو، افراد می توانند به راحتی مراحل پی در پی فرایند اجرا را تجسم کنند. این، به نوبه خود، کمک می کند تا انجام تحلیل یک کسب و کار پیچیده برای تحلیلگر آسان تر باشد.

 

4- مدلسازی مورد کاربردی (Use Case)

استفاده از مدلسازی مورد کاربرد، روشي است که به صورت تصويري نشان مي دهد چگونه کارکردهای کسب و کار بايد از طريق تعاملات کاربر در يک سيستم پيشنهادي اجرا شوند. این روش عمدتا در پروژه توسعه نرم افزار و در مرحله طراحی برای تبدیل الزامات کسب و کار به مشخصات کارکردی در یک پروژه توسعه موجود استفاده می شود. ابزارهای مختلفی برای رسم نمودارهای UML وجود دارد مانند Microsoft Visio، Rational Rose و غیره.

 

مولفه های اصلی مدلسازی مورد کاربرد در یک نمودار UML عبارتند از:
سیستم - طرح کلی نمودار به عنوان یک سیستم نشان داده شده است. در نمودار بالا، کادر مستطیل شکل به عنوان سیستم مدیریت جدول زمانی (Timesheet) ترسیم شده است.


مورد کاربرد - مورد UML در یک نمودار UML با شکل بیضی نشان داده شده است و هر مورد کاربرد، نشان دهنده یک کارکرد واحد است. در مثال بالا، ایجاد مدخل یا ورودی time sheet، تایید جدول زمانی، ذخیره پیش نویس و غیره، ویژگی های جداگانه ای هستند که به عنوان بخشی از فرایند مدیریت Timesheet اجرا می شوند. در هر قراردادی، هر عمل در مورد کاربرد با استفاده از یک فعل فعال نمایش داده می شود.


بازیگران - شکل آدمک در نمودار نشان دهنده کاربری است که با کارکرد یا مورد کاربرد در ارتباط است. آنها بخشی از فرایند نیستند. از این رو ما آنها را خارج از کادر مستطیلی نشان می دهیم.


انجمن - تعامل بازیگر با سیستم از طریق موارد کاربرد، به عنوان یک ارتباط شناخته می شود. در نمودار بالا، ما می توانیم هم کارمند و هم مدیر را به عنوان بازیگران در حال تعامل با سیستم از طریق موارد کاربرد مختلف در نظر بگیریم.
استریوتایپ یا تفکر قالبی (Stereotypes) - روابط بین موارد کاربرد به عنوان Stereotypes شناخته شده است. دو نوع Stereotypes وجود دارد:
<<uses>> (به معنای استفاده کردن)
<<extends>> (به معنای توسعه و گسترش دادن)

 

مزیت:
نمودار مورد کاربرد UML یک تکنیک تحلیل کسب و کار بسیار مفید برای روشن کردن و نشان دادن دامنه و محدوده کارکرد است. یک تحلیلگر کسب و کار باید بیشتر بر روی زمینه های کارکردی اصلی تأکید کند. از این رو، تعامل مناسب بازیگر با استفاده از نمودار مورد کاربرد UML در این فرایند کمک می کند. یک نمودار UML کمک می کند تا الزامات کارکردی اصلی را با کسب و کار به تامین نمایید که از نقطه نظر تحلیلگران کسب و کار، بسیار مهم است.

 

5. طوفان فکری


این روش، یک فعالیت گروهی و یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار در میان تحلیلگران کسب و کار است. این روش بسیار خلاقانه است که در آن فعالیت گروهی برای تولید ایده ها، تجزیه و تحلیل علل مشکلات و ارائه راه حل هایی برای مشکلات انجام می شود. طوفان فکری به عنوان یک تکنولوژی اساسی برای سایر تکنیک های تحلیل کسب و کار، از جمله تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل PESTLE و غیره محسوب می شود.

 

6. تجزیه و تحلیل الزامات غیر کارکردی


این تکنیک تحلیل کسب و کار هنگامی که یک شیوه تکنولوژی تغییر می کند، استفاده می شود. برای مثال تغییر یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگر که از ابتدا ساختار را اجرا می کند. در این نوع از روش تحلیل، تحلیلگر کسب و کار به طور عمده بر روی عملکرد سیستم و الزامات ذخیره سازی داده ها برای اندازه گیری عوامل عملکرد سیستم پیشنهادی برای داده های زنده تمرکز می کند. تجزیه و تحلیل الزامات غیر کارکردی در مرحله تجزیه و تحلیل پروژه انجام می شود و در مرحله طراحی پیاده سازی و اجرا می شود.
الزامات غیر کارکردی می تواند انواع مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال:


عملکرد
امنیت
ثبت نام یا لاگین شدن (Logging)
قابلیت اطمینان و اعتماد

مزیت:
این ساده ترین و یکی از بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار است. علاوه بر این بسیار مهم است زیرا بدون این تحلیل، نتایج از قبل تعیین شده، نسبتا غیرممکن است.

 

7. تجزیه و تحلیل PESTLE

همیشه عوامل محیطی وجود دارند که بر برنامه ریزی استراتژیک تاثیر می گذارند. این عوامل کلیدی معمولا PESTLE نامیده می شوند:


P: سیاسی
E: اقتصادی
S: اجتماعی
T: فنی
L: حقوقی
E: زیست محیطی
هر یک از عوامل ذکر شده در بالا در تصمیم گیری نهایی کسب و کار تاثیرگذار هستند. از این رو، تجزیه و تحلیل این عوامل کلیدی یک کار مهم برای تحلیلگر کسب و کار است.

 

مدل pestle

در تصویر بالا، ما برخی از عوامل کلیدی که پارامترهای PESTLE را تشکیل می دهند، ذکر کرده ایم. از این رو، وظیفه یک تحلیلگر کسب و کار، استفاده از روش تجزیه و تحلیل PESTLE برای درک و شناسایی عوامل در محیط سازمان و تجزیه و تحلیل نحوه تاثیرگذاری این عوامل PESTLE بر عملکرد آینده سازمان است.


مزیت:
PESTLE یک چارچوب ساده و آسان برای تحلیل کسب و کار است که شامل مهارت های کارکردی متقابل یک تحلیلگر کسب و کار با تخصص و خبرگی وی می شود. با تجزیه و تحلیل PESTLE به صورت موثر، ما می توانیم تهدیدات بالقوه یک سازمان را کاهش دهیم. علاوه بر این، امکانی را برای بهره برداری از فرصت های ورود به بازارهای جدید در سطح جهانی فراهم می کند.

 

8. تجزیه و تحلیل الزامات
تجزیه و تحلیل الزامات، بخشی از چرخه عمر پروژه است و معمولا در مرحله ای شروع می شود که ذینفعان کسب و کار یک راه حل را پیشنهاد می دهند. به عنوان بخشی از تکنیک تجزیه و تحلیل الزامات، یک تحلیلگر کسب و کار نیاز به انجام مصاحبه برای شناسایی الزامات مورد نظر دارد که شامل موارد ذیل است:


سوالات
ثبت
تفسیر
کارگاه های آموزشی (Workshops)

 

مزیت:
اگر چه تجزیه و تحلیل الزامات تقریبا در هر پروژه یک روش تحلیل کسب و کار غیر رسمی است، اما مهم است. بدون تجزیه و تحلیل الزامات، نمی توان طراحی و توسعه مناسبی را برای یک پروژه انجام داد. از این رو، می توان آن را مهمترین مرحله پروژه دانست. علاوه بر این، باعث می شود ذینفعان مستقیما در پروژه مشارکت کنند که در نهایت در زمان مناسب، مفید خواهد بود.

 

9. داستانهای کاربر


این یک تکنیک تحلیل کسب و کار مدرن است که عمدتا در مدل Agile (چابک) استفاده می شود که در آن نیاز به تکرار برای جمع آوری، طراحی و اجرای یک پروژه وجود دارد. در این روش، الزامات از دیدگاه کاربران نهایی برای تدوین بهترین راه حل یا شیوه، جمع آوری می شوند.


مزیت:
از آنجا که الزامات از دیدگاه کاربران تحلیل می شود، از این رو، نتیجه چنین تحلیلی بسیار کاربر محور و موثر است.

 

10. CATWOE
CATWOE یک شیوه تفکر عمومی برای تحلیل کسب و کار است تا آنچه کسب و کار در تلاش برای رسیدن به آن است درک شود. این مشخص می کند که چه مسائلی وجود دارند و چگونه راه حل بر کسب و کار و افراد مرتبط با آن تاثیر خواهد گذاشت.
CATWOE شامل عناصر ذیل است:


Clients: مشتریان یا مراجعین
Actors: بازیگران
Transformation: تبدیل و تغییر
Weltanschauung or World View: دیدگاه جهانی یک فرد یا گروه
Owner: مالک
Environmental Constraints: محدودیت های محیطی

 

 

مدل catwoe

مزیت:
تجزیه و تحلیل CATWOE برداشت های متفاوتی از ذینفعان را در یک پلت فرم مشترک گرد هم می آورد. از این رو، یک درک جامع در مورد مفروضات و تعهدات، یکپارچگی داده ها ومسائل اخلاقی فراهم می کند. این به یک تحلیلگر کسب و کار کمک می کند تا بر مبنای معیارهای مورد نظر، دیدگاه های مختلف را اولویت بندی کند.

 

نتیجه گیری


برای نتیجه گیری، می توان گفت که تمام تکنیک های ذکر شده در بالا، مفید هستند و یک تحلیلگر کسب و کار که می خواهد بهترین روش های تحلیل کسب و کار را در نظر بگیرد، باید از آنها آگاه باشد.

 

منبع:

www.whizlabs.com

تهیه و ترجمه شده در موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

نظرتان را ثبت کنید