کیفیت در طرح توجیهی (امکانسنجی) به چه معناست؟

کیفیت در طرح توجیهی (امکانسنجی) به چه معناست؟

معمولاً تعریف کیفیت در ارائه خدمات کار ساده ای نیست. حال اگر این خدمات فعالیت کارشناسی باشد سخت‌تر است چرا که ...

  • 19 دی 1394
  • 4826
کیفیت در طرح توجیهی (امکانسنجی) به چه معناست؟

معمولاً تعریف کیفیت در ارائه خدمات کار ساده ای نیست. حال اگر این خدمات فعالیت کارشناسی باشد سخت‌تر است چرا که ...

صولاً تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی کامل، نیاز به اطلاعات اولیه کامل و مستند دارد. تهیه‌ی این اطلاعات و مستندات نیاز به تیمی با صلاحیت‌ها و تجارب مرتبط دارد. این تیم باید توانایی راستی آزمایی، چک کردن اطلاعات و مقایسه پروفورمای ماشین‌آلات و درخواست اطلاعات دقیق‌تر، را داشته باشد. این توانایی‌ها از اولین نیازهای بررسی فنی یک طرح است.

 معمولاً تعریف کیفیت در ارائه خدمات کار ساده ای نیست. حال اگر این خدمات فعالیت کارشناسی باشد سخت‌تر است چرا که ارزیابی یک مطالعه با بررسی مجدد آن مطالعه امکان‌پذیر است ولی اگر بخواهیم یک پروژه طرح‌توجیهی (Feasibility Study) را ارزیابی کنیم چه معیارهایی می‌تواند در ارزیابی ما نقش داشته باشد.

اصولاً تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی کامل، نیاز به اطلاعات اولیه کامل و مستند دارد. تهیه‌ی این اطلاعات و مستندات نیاز به تیمی با صلاحیت‌ها و تجارب مرتبط دارد. این تیم باید توانایی راستی آزمایی، چک کردن اطلاعات و مقایسه پروفورمای ماشین‌آلات و درخواست اطلاعات دقیق‌تر، را داشته باشد. این توانایی‌ها از اولین نیازهای بررسی فنی یک طرح است.

مشاور ارزیابی طرح توجیهی باید توانایی چک کردن اطلاعات، بررسی اطلاعات و تطبیق اطلاعات با شرکت‌های رقیب تکنولوژی را داشته باشد، تجربه کارشناسی در مقایسه‌ی بررسی اطلاعات در نتایج طرح حتماً تاثیرگذار خواهد بود.

طرح باید در چارچوب دستور العمل‌ها و استانداردهای بانکی باشد.

 

مهمترین اصولی که در تدوین و ارزیابی طرح توجیهی فنی اقتصادی (FS) باید رعایت شود:

الف: پیش فرض‌های طرح توجیهی بر اساس قوانین و واقعیت‌ها لحاظ شوند

مثلاً نرخ‌های استهلاک نرخ‌های بهره و نرخ دلار و قیمت فروش و...

در صورتی‌که پیش فرض‌های یک مطالعه امکانسنجی درست نباشد قطعاً خود مطالعه هم نتایج نادرستی به ما خواهد داد.

ب: اطلاعات مورد نیاز از منابع قابل استناد دریافت شده باشد، اگر اطلاعات میدانی بدست آمده است جامعه آماری درست و مناسب انتخاب شده باشد.

ج: اطلاعات تا حد قابل قبولی جزئی (Detail) شود. هرچه اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر باشد محاسبات بهتر و دقیق‌تر انجام خواهد شد.

د: مدل مالی واقعی، جزئی‌نگر و بر اساس اطلاعات مستند تعریف شده باشد.

شامل اطلاعات هزینه‌ها، درآمدها و مواد اولیه، نیروی انسانی و مصرف انرژی و ...

 نویسنده: محسن شریف

تهیه شده در موسسه سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

 

نظرتان را ثبت کنید