کتاب مدیریت طرح های توسعه

  • 22 اسفند 1396
  • 3236
کتاب مدیریت طرح های توسعه

برای اجرای هر طرح به ویژه طرح‌های بزرگ توسعه‌ای و عمرانی منابع و بودجه‌های بسیاری صرف می‌شود که اگر طرح‌ها به صورت مناسب تهیه، ارزیابی و اجرا شوند منابع و بودجه‌ها به نحو موثری به کار گرفته می‌شوند

نویسنده: دکتر حبیب الله جوانمرد

انتشارات : نویسنده

معرفی کتاب مدیریت طرح‌های توسعه

برای اجرای هر طرح به ویژه طرح‌های بزرگ توسعه‌ای و عمرانی منابع و بودجه‌های بسیاری صرف می‌شود که اگر طرح‌ها به صورت مناسب تهیه، ارزیابی و اجرا شوند منابع و بودجه‌ها به نحو موثری به کار گرفته می‌شوند. برای دستیابی به اهداف مذکور لازم است تا سرمایه‌گذاران، مدیران و تمام کسانی که به نوعی در فرآیند تهیه تا اجرای طرح‌ها قرار دارند با مباحث و روند علمی در فرآیند‌های تدوین طرح توجیهی، ارزیابی اقتصادی و ایجاد مقدمات اجرای طرح‌ها آشنایی و تسلط داشته باشند. کتاب حاضر برای این منظور تهیه شده است.

نظرتان را ثبت کنید