کتاب مجموعه مقالات تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی روش ها، ابزارها و زیرساخت ها

  • 22 اسفند 1396
  • 2877
کتاب مجموعه مقالات تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی روش ها، ابزارها و زیرساخت ها

تامین مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی و نیز ایجاد زیرساختها و شرایط مورد نیاز برای تامین مالی فعالیت های بخش های خصوصی یکی از مسائل و دغدغه های دولت ها بویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

 

انتشارات: ماهواره

معرفی کتاب مجموعه مقالات تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی روش‌ها،ابزارها و زیرساخت‌ها

تامین مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی و نیز ایجاد زیرساختها و شرایط مورد نیاز برای تامین مالی فعالیت های بخش های خصوصی یکی از مسائل و دغدغه های دولت ها بویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادها در میان کشورهای در حال توسعه و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، بواسطه ظرفیت‌ها و تنوع فراوان بخش و رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی، بازار گسترده داخلی، دسترسی مناسب به بازارهای صادراتی، نیروی کار ارزان و متخصص و دهها مزیت نسبی و رقابتی دیگر نیازمند تجهیز و تامین منابع مالی لازم الاجرای طر ح‌های زیرساختی، طرح‌های مربوط به بخش عمومی و بخش خصوصی خود می‌باشد.

نظرتان را ثبت کنید