کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

  • 17 دی 1396
  • 2438
کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی از زمان راهیابی آن به دانشگاه ها تا کنون همواره با نام پروفسور جیمز مک گرگور اپل استاد نامدار انستیتو فنی جورجیا همراه بوده است کتاب اپل که ابتدا در سال ۱۹۵۰ منتشر شد، تقریبا در تمام دانشگاه‌های آمریکا و...

نویسنده: جیمز اپل
مترجم: آصف وزیری

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی از زمان راهیابی آن به دانشگاه ها تا کنون همواره با نام پروفسور جیمز مک گرگور اپل استاد نامدار انستیتو فنی جورجیا همراه بوده است کتاب اپل که ابتدا در سال ۱۹۵۰ منتشر شد، تقریبا در تمام دانشگاه‌های آمریکا و بسیاری از دانشگاههای اروپا به عنوان کتاب درسی تدریس میگردد.
اپل کتاب خود را با تغییرات بنیادی در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۷۸ بازنویسی نمود .کتاب حاضر ترجمه آخرین ویرایش این کتاب است که با ویرایش های قبلی بسیار تفاوت دارد اپل مدت کوتاهی پس از بازنویسی آخرین کتاب درگذشت، لیکن با وجود گذشت ۱۰ سال، به نظر می‌رسد هنوز سالها زمان لازم باشد تا کتاب دیگری بتواند شایستگی جانشینی کتاب او را پیدا کند.
جامعه جهانی مهندسین صنایع به پاس خدمات اپل در راستای گذار طرح ریزی واحدهای صنعتی از صنعت به دانشگاه، و از هنر صرف به علم، ایشان و معلم دیگری در طرح ریزی واحدهای صنعتی، وزیران تحت عنوان apple/read award به محققین و اساتید برجسته مهندسی صنایع یا رشته های وابسته به آن اعطاء می نماید .

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید