کتاب طراحی و تدوین طرح کسب و کار

  • 21 مرداد 1399
  • 1502
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب و کار

شروع یک کسب و کار جدید همچون سفری جدید است که می‌تواند اهداف متفاوتی از جمله کسب درآمد یا احساس رضایت شخصی داشته باشد. همان طور که برای سفر نیازمند یک راهنما مثل نقشه هستیم، برای شروع هر کسب و کاری هم...

کتاب طراحی و تدوین طرح کسب و کار

مولف: دکتر مهران رضوانی دانشیار دانشگاه تهران ولی سلمانی

 

شروع یک کسب و کار جدید همچون سفری جدید است که می‌تواند اهداف متفاوتی از جمله کسب درآمد یا احساس رضایت شخصی داشته باشد. همان طور که برای سفر نیازمند یک راهنما مثل نقشه هستیم، برای شروع هر کسب و کاری هم نیازمند یک راهنما و نقشه راه هستیم. طرح کسب و کار علاوه بر آنکه به منظور جذب سرمایه، شرکای جدید و جلب اعتماد بانک ها و موسسات اعتبار دهنده به کار می رود، به عنوان ابزاری برای مدیریت بهتر کسب و کارهای موجود یا جدید از طریق توجه به اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعین شده نیز به کار می رود. چنین طرحی، کارافرینان را قادر می سازد تا در مراحل مختلف توسعه، کسب و کار را هدایت کنند و آمادگی های لازم را برای عبور از این مراحل کسب نمایند. در قلمرو موضوعی این اثر، کتاب های زیادی وجود دارد، اما این کتاب به دلیل تلفیق اصول و نظریات طرح کسب و کار و ارائه مصادیق با رویکرد کاربردی در تدوین گام به گام انواع طرح کسب و کار از مستقل انفرادی و کسب و کار کوچک تا کسب و کار الکترونیکی و غیر انتفاعی اثری بی بدیل است.

چارچوب مطالب مطرح شده در فصول سیزده گانه کتاب به گونه‌ای است که علاوه بر تشریح مفاهیم و موضوعات کاربردی و مصادیق طرح کسب و کار، بیشتر جنبه‌ای عملیاتی در تدوین طرح کسب و کار دارد. این کتاب، رویکرد کاربردی تدوین گام به گام طرح کسب و کار را از طریق ارائه مصادیق، کاربرگ ها و مثال ها تسهیل می‌کند.

 

 

نظرتان را ثبت کنید