کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی و تجاری COMFAR

  • 21 مرداد 1399
  • 1163
کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی و تجاری COMFAR

نرم افزار تخصصی COMFAR یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. استفاده از آن سازماندهی، محاسبه و تولید گزارش های مالی و اقتصادی را آسان می سازد. این راهنمای مطالعه...

کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی و تجاری COMFAR

نویسنده : محمود ولی پور نراقی

 

نرم افزار تخصصی COMFAR یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. استفاده از آن سازماندهی، محاسبه و تولید گزارش های مالی و اقتصادی را آسان می سازد.

این راهنمای مطالعه، سایر اسناد COMFAR را تکمیل می کند و به ویژه برای استفاده در ارتباط با راهنمای منبع تخصصی COMFAR بوجود آمده است و هدف آن توضیح مراحل کامل وارد شدن به اطلاعات مالی و اقتصادی یک طرح و تولید طرح‌های جدولی، رقمی و نمودارهای گرافیکی است.

این راهنما ممکن است هم برای نرم افزار تخصصی COMFAR و نیز نرم افزار طراحی تجارتی COMFAR مورد استفاده قرار گیرد. چون نرم افزار طراحی تجارتی COMFAR مدلی را برای تحلیل اقتصادی بیان نمی کند. فصل های مربوط به پوشش استفاده از این الگو برای طراحی تجارتی COMFAR کاربرد ندارند.

یک کاربر جدید COMFAR تخصصی می تواند از اجرای هریک از این موارد، نفع ببرد. بعضی از این مهارت ها که در فرایند عمل گسترش می یابند عبارتند از:

- شروع COMFAR تخصصی

- گسترش ساختار اطلاعات برای طرح از جمله انتخاب بخش‌های تحلیلی سود- هزینه

- سازماندهی و ورود اطلاعات مالی و اقتصادی

- برنامه انتخاب نتایج (بازده) به شکل جداول عددی و نمودارها

- چاپ جداول عددی و نمودارها

- تحلیل حساسیت برای پارامترهای طرح

- مقایسه نتایج ظاهری برای جایگزینی های طرح

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید