کتاب راهنمای مرجع نرم افزار کامفار تخصصی 3

  • 21 مرداد 1399
  • 1481
کتاب راهنمای مرجع نرم افزار کامفار تخصصی 3

امروزه یکی از مسائل و مشکلات موجود در عرصه سرمایه‌گذاری در کشور، جهت گیری نامناسب حرکت سرمایه و بکارگرفتن سرمایه در پروژه‌های غیر اقتصادی وبه تبع آن اتلاف عظیم منابع مالی، نیروی انسانی ، مواد و...

کتاب راهنمای مرجع نرم افزار کامفار تخصصی 3 نرم افزار تخصصی ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها

مولفین:  یونید

 ترجمه: مهندس حمید آخوندی شیویاری

امروزه یکی از مسائل و مشکلات موجود در عرصه سرمایه‌گذاری در کشور، جهت گیری نامناسب حرکت سرمایه و بکارگرفتن سرمایه در پروژه‌های غیر اقتصادی وبه تبع آن اتلاف عظیم منابع مالی، نیروی انسانی ، مواد و انرژی در طرح‌های غیر اقتصادی می‌باشد. از این رو اصلی ترین وظیفه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین شر کت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان منابع تامین مالی پروژه های تعریف شده توسط بنگاه های تولیدی و خدماتی، سوق دادن جریان سرمایه به سمت پروژه های بهینه از نظر بازار، فنی و مالی و اقتصادی می باشد.

سازمان بین المللی توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در سال 1983 میلادی با طراحی و توسعه اولین نسخه نرم افزار کامفار، یک الگوی استاندارد بین المللی ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های ایجاد نمود که امروزه بیش از 140 کشور دنیا از این نرم افزار برای ارزیابی طرح ها و پروژه های تولیدی و خدماتی و انتخاب آلترناتیوهای بهینه جهت سرمایه گذاری استفاده می نمایند.

 

نظرتان را ثبت کنید