کتاب راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه

  • 5 اسفند 1396
  • 2967
کتاب راهنمای سرمایه گذاری در گلخانه

در جوامع کنونی، کشاورزی به‌سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش می‌رود و در این میان ایران به لحاظ تنوع آب و هوایی گسترده و ذخایر ژنتیکی بسیار که یکی از مناسب‌ترین مناطق دنیا است باید زمینه را برای تولید فراوان مساعد نموده و فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کمتر نماید.

نویسنده: مهندس غلامرضا تقوی

انتشارات : آوای سبحان

معرفی کتاب:

 در جوامع کنونی، کشاورزی به‌سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش می‌رود و در این میان ایران به لحاظ تنوع آب و هوایی گسترده و ذخایر ژنتیکی بسیار که یکی از مناسب‌ترین مناطق دنیا است باید زمینه را برای تولید فراوان مساعد نموده و فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کمتر نماید.

نظرتان را ثبت کنید