کتاب تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

  • 17 دی 1396
  • 1616
کتاب تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

کتاب تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

نویسندگان: سید سعید میرواحدی - رقیه نوراله اوغلی

نظرتان را ثبت کنید