کتاب تحقیق بازاریابی (سنجش و روش)

  • تاریخ انتشار: 17 دی 1396
  • تعداد بازدید: 384
کتاب تحقیق بازاریابی (سنجش و روش)

نویسندگان: دونالد اس تال و دل آی.هاوکینز

مترجم: دکتر عباس صالح اردستانی

جهت مشاوره سرمايه گذاری ، تدوين طرح توجيهی و انجام تحقيقات بازار
با سپينود تماس بگيريد

مطالب مرتبط

نظرتان را ثبت کنید