کتاب تحقیق بازاریابی (سنجش و روش)

  • 17 دی 1396
  • 1751
کتاب تحقیق بازاریابی (سنجش و روش)

هر سال سرمایه هنگفت صرف پروژه‌های تحقیقاتی می گردد که به شناسایی مشکلات و فرصت‌های بازاریابی، انتخاب مسائل و...

 

کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش

 

نویسنده: دونالد اس. تال دل آی، هاوکینز

مترجم: دکتر عباس صالح اردستانی

ناشر: انتشارات آن

 

هر سال سرمایه هنگفت صرف پروژه‌های تحقیقاتی می گردد که به شناسایی مشکلات و فرصت‌های بازاریابی، انتخاب مسائل و در نظر گرفتن فرصت‌ها و سپس جمع آوری اطلاعات لازم برای حل مشکلات و بهره بردن از فرصت‌هایی که بدست آمده کمک می‌کنند.

نظرتان را ثبت کنید