کتاب تحقیقات راهبردی بازار

  • 17 دی 1396
  • 1088
کتاب تحقیقات راهبردی بازار

انتخاب روش صحیح از میان انواع تحقیقات کیفی و کمی ، ورود به ژرفای مورد نیاز برای پاسخ به پرسش راهبردی، تعبیر و تفسیر...

 

کتاب تحقیقات راهبردی بازار

نویسنده : آن . ای. بل 

متریجم: ی بهمن فروزنده

 

کتاب تحقیقات راهبردی بازار (راهنمای تحقیقاتی که کسب و کار را به پیش می راند) حاوی مجموعه ای است از مباحث و موضوعات و فرایندهای مربوط به تحقیقات بازار مشتمل بر اجرای مرحله ی طرح پرسش راهبردی در آغاز کار، انتخاب روش صحیح از میان انواع تحقیقات کیفی و کمی ، ورود به ژرفای مورد نیاز برای پاسخ به پرسش راهبردی، تعبیر و تفسیر یافته های غیرکلامی، نحوه ی ورود به اعماق احساسات مخاطبان، تعبیر و تفسیر یافته ها و اجتناب از تله های تحقیقاتی که به زبان بسیار ساده همراه با مثال هایی قابل فهم تدوین شده است. مطالعه ی این کتاب که در نه فصل تدوین شده، بدون نیاز به تخصص و استفاده از روش های پیچیده ، آموزه های ارزشمندی را در زمینه ی تحقیقات بازار در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. امید آنکه مورد استقبال و استفاده ی همه مدیران، کارشناسان، کارآفرینان کوچک و بزرگ، پژوهشگران و دانشجویان دوره های مختلف قرار گیرد.

نظرتان را ثبت کنید