کتاب تحقیقات بازاریابی -نارش مالهوترا

  • 17 دی 1396
  • 1889
کتاب تحقیقات بازاریابی -نارش مالهوترا

ما معتقدیم سوال اصلی این است که وقتی در صنعتی در کشور، رقابتی وجود ندارد و عموم فضای صنعت انحصاری است آیا مدیران نیازی به تحقیقات بازاریابی پیدا می‌کنند؟

کتاب تحقیقات بازاریابی

 

 نویسنده : پروفسور نارش مالهوترا

مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده دکتر بهار تیمور پور

انتشارات : کتاب مهربان

ما معتقدیم سوال اصلی این است که وقتی در صنعتی در کشور، رقابتی وجود ندارد و عموم فضای صنعت انحصاری است آیا مدیران نیازی به تحقیقات بازاریابی پیدا می‌کنند؟ بنابراین مهمترین آسیب را در کنار همه دلایل و چراهایی که مطرح میشود این می‌دانیم که تحقیقات بازاریابی فقط در صنایعی معنا پیدا می‌کند که به دلیل رقابت در بازار، مدیران نیازمند یافتن پاسخ سوالات خود می‌شوند، آن گاه به "تحقیقات" به صورت عام و به "تحقیقات بازاریابی" به صورت خاص رجوع خواهند کرد.

نظرتان را ثبت کنید