کتاب تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

  • 17 دی 1396
  • 1365
کتاب تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

در بازاریابی نوین خدمت به مشتریان هدف اصلی است.کاربرد بازاریابی نوین فقط در مود کالاهای مصرفی نیست و بسایری از موسسات نیازمند...

 

کتاب تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

تالیف و ترجمه: دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی دکتر احمد روستا

در بازاریابی نوین خدمت به مشتریان هدف اصلی است.کاربرد بازاریابی نوین فقط در مود کالاهای مصرفی نیست و بسایری از موسسات نیازمند آشنایی با بازاریابی نوین هستند

کتاب تحقیقات بازاریابی به زبان ساده دیدگاهی روشن و واقعی را با استفاده از حداقل روشهای کمی نشان می دهد و از این رو برای درک بهتر مطالب این کتاب، مطالعه کتابی در زمینه مدیریت بازاریابی کافی است. روش کاربردی این کتاب درکی از طیف کامل فعالیتت‌های تحقیقات بازاریابی برای دانش پژوهان مهیا می‌سازد.

تجربیات بیست ساله نویسندگان این کتاب در به کارگیری و تدریس روش های تحقیقات بازاریابی، ضرورت نگارش کتابی کاربردی و مفید را برای دانش پژوهان این رشته به وجود آورد.

نظرتان را ثبت کنید