کتاب بررسی طرح های صنعتی

  • 17 دی 1396
  • 2920
کتاب بررسی طرح های صنعتی

گستردگی عرصه رقابت اقتصادی در صحنه بازار ملی و بین‌المللی،توسعه و پیشرفت شرکتهای تجاری و صنعتی در اجرای طرح‌های صنعتی، تفکیک اصل مالکیت از مدیریت در صنایع جدید، تورم، گرانی و محدودیت منابع مالی در سال‌های اخیر از جمله عواملی هستند که...

نام نویسنده: محمد مشهدی زاده

انتشارات: پویش اندیشه

معرفی کتاب بررسی طرح‌های صنعتی

گستردگی عرصه رقابت اقتصادی در صحنه بازار ملی و بین‌المللی،توسعه و پیشرفت شرکتهای تجاری و صنعتی در اجرای طرح‌های صنعتی، تفکیک اصل مالکیت از مدیریت در صنایع جدید، تورم، گرانی و محدودیت منابع مالی در سال‌های اخیر از جمله عواملی هستند که موجبات توجه بیشتری را به بررسی و ارزیابی طرح احداث یا توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی هستند و اغلب مشاهده می‌شود که این کار با استفاده از روش‌های متفاوت و غیراصولی انجام می‌گیرد. به عبارت بهتر در این سری مطالعات ابهام و سردرگمی زیادی وجود دارد.

در کتاب حاضر به نوعی تلاش شده است که مراحل اصولی و علمی و بررسی طرح‌های صنعتی (بویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط) باتوجه به مقتضیات و قوانین و مقررات جاری کشور، از ابعاد فنی، مالی، اقتصادی و اجرایی طرح‌ها ( چه از نوع طرح‌های احداث و چه از نوع طرح‌های توسعه) مورد بحث قرار گیرد.

نظرتان را ثبت کنید