کتاب بخش بندی بازار در عمل

  • 17 دی 1396
  • 1897
کتاب بخش بندی بازار در عمل

متخصصین بازاریابی از بخش بندی بازار بعنوان خشت اول بازاریابی نوین نام می برند. اتخاذ بخش بندی به شرکت ها کمک می کند از پس خواسته های متنوع مشتری برآیند و...

کتاب بخش بندی بازار در عمل

 

نویسنده : سالی دیب- لیندون سیمکین ترجمه: محمد حسین بیرامی

انتشارات : سازمان مدیریت صنعتی

متخصصین بازاریابی از بخش بندی بازار بعنوان خشت اول بازاریابی نوین نام می برند. اتخاذ بخش بندی به شرکت ها کمک می کند از پس خواسته های متنوع مشتری برآیند و منابع را به طور اثربخشی تخصیص دهند. این رویکرد به دلیل ترغیب سازمان ها به دنباله روی از استراتژی هایی که بر نقاط قوت آنها نسبت به رقبا می افزاید با موفقیت تجاری گره خورده است بخش بندی به برنامه های بازاریابی اثربخش تر و هدف گذاری بهتر منتهی می شود.

چه مدیر ارشد اجرایی باشد، یا مدیر بازاریابی ، مشاور، یا دانشجوی MBA مطالعه این کتاب به شما کمک می کند که گره از رموز بخش بندی موفق باز کنید. کتاب همچنین راهنمایی های در مورد برنامه ریزی و مدیریت بخش بندی بازار، مسائل منتظره و چگونگی مقابله با این بخش بندی موفق ارائه می دهد. مطالب این کتاب به طور یکسان به بازار مصرف کنندگان و بازار بنگاه ها، و همچنین برای کالاها و خدمات مربوط می شود.

نظرتان را ثبت کنید