کتاب بازار پژوهی آسان

  • 19 مرداد 1399
  • 940
کتاب بازار پژوهی آسان

اگر شما هم‌اکنون در حال ایجاد کسب‌وکاری هستید یا سعی دارید کسب‌وکار کوچک موجود خود را گسترش دهید، این کتاب برای شماست. همچنین اگر شما مسئول بازاریابی برای ...

کتاب بازارپژوهی آسان

ترجمه: دکتر نسرین حزنی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی احمد کاوسی

انتشارات :سرآمد

 

اگر شما هم‌اکنون در حال ایجاد کسب‌وکاری هستید یا سعی دارید کسب‌وکار کوچک موجود خود را گسترش دهید، این کتاب برای شماست.

همچنین اگر شما مسئول بازاریابی برای کسب‌وکار جاافتاده‌ای هستید که فعلاً بودجه کوچکی را برای پژوهش اختصاص داده است، کماکان این کتاب مفید خواهد بود.

نظرتان را ثبت کنید