کتاب امکان سنجی طرح های صنعتی

  • 17 دی 1396
  • 2732
کتاب امکان سنجی طرح های صنعتی

با علم به این که اقتصاد و صنعت کشور ما هنوز در مراحل نظام‌سازی به سر می‌برد و هزینه گرایش‌های یکسویه و...

کتاب راهنمای مطالعه بازار و بازاریابی در امکان سنجی طرح‌های صنعتی

 

نویسنده : علی نیاکان

انتشارات : پژواک کیوان

با علم به این که اقتصاد و صنعت کشور ما هنوز در مراحل نظام‌سازی به سر می‌برد و هزینه گرایش‌های یکسویه و نسخه‌‌های عمومی و الگوبرداری و اقتباس چشم بسته را بارها و بارها پرداخته است، نیاز فراوان به مطالعاتی از سنخ مطالعات سازماندهی صنعتی و شناخت تنگناها و موانع موجود فراوری آن، بیش از پیش احساس می‌گردد. لیکن متاسفانه ادبیات این رشته، هنوز جایگاه خود را در آثار اقتصاد صنعتی کشور ایران به دست نیاورده است. بی شک دشواری دست یابی به آمار و اطلاعات اقتصاد خرد که مستقیماً بخش بازار و بنگاه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، در این تاخیر بی‌تاثیر نبوده است، اما یافتن راهکارهای عملی برای مسائل اقتصاد و صنعت،جز با سعه صدری که ما را از کلی گویی‌ها نجات دهد و تلاش توانفرسای علمی که تحقیق مولد را بر اقتباس صرف ترجیح دهد، امکان پذیر نیست.

کتاب حاضر متشکل از 13 فصل است که در دو بخش اصلی ارائه گردیده است: در بخش اول تلاش می‌شود تا مفهوم بازار از دیدگاه اقتصاد خرد بازشناسی شود

در بخش دوم که متشکل از 8 فصل می باشد، پس از شناسایی پارامترهای موثر بر مطالعه بازار، تلاش می‌شود تا سرانجام به هدف اصلی این کتاب که طراحی و تدوین ساختار مناسبی برای انجام مطالعه بازار پروژه‌های صنعتی است، تحقق بخشیده شود

نظرتان را ثبت کنید