کتاب امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری و مدل سازی طرح تجاری با نرم افزارexcel

برگزیده‌ای از کتاب امکانسنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ...«مصطفی زمانی و وحید آزادمنش»

  • 18 دی 1396
  • 4952
کتاب امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری و مدل سازی طرح تجاری با نرم افزارexcel

مطالعات امکان سنجی در عین حال که ابزار بسیار کارآمدی است در صورت به کارگیری ناصحیح از آن، این قابلیت را داراست که به دست آوردهای ناخوشایندی نیز منتج گردد.

 

نویسنده: مصطفی زمانی، PMP  وحید آزاد منش، MBA,PMP

انتشارات : ناقوس

معرفی کتاب امکانسنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مطالعات امکان سنجی در عین حال که ابزار بسیار کارآمدی است در صورت به کارگیری ناصحیح از آن، این قابلیت را داراست که به دست آوردهای ناخوشایندی نیز منتج گردد. چگونه می توان از صحت و سقم یک گزارش امکان سنجی که داده‌های ورودی آن مملو از مقادیری با جنس پیش بینی است و در خصوص آینده سخن می گوید اطمینان حاصل نمود؟ آیا راهی جز اجرای کامل طرح سرمایه‌گذاری مورد مطالعه وجود دارد که بتوان با دقت در مورد مفاد و دعاوی مندرج در گزارش امکان سنجی آن قضاوت نمود که البته راه حلی است ناممکن و مردود.

کتاب جاری دارای سه بخش اصلی است.  بخش نخست با هدف ایجاد آشنایی عمومی و تخصصی در خصوص بکارگیری نرم افزار اکسل نگارش گردیده است. بخش دوم مروری است در تئوری های امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری مطابق با استاندارد یونیدو  و بخش سوم با محوریت آموزش نحوه استفاده از نرم افزار اکسل در امکان سنجی مالی و اقتصادی و مدل سازی طرح های تجاری تحریر شده است.
نظرتان را ثبت کنید

1 نظر

  • محمد رضا سلیمی 7 مهر 1399 - 8:51

    بسیار خوب