کتاب امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری

برگزیده ای از کتاب امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری و ...«مصطفی زمانی و وحید آزادمنش»

  • تاریخ انتشار: 18 دی 1396
  • تعداد بازدید: 2007
کتاب امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری

حجم عظیم طرح های سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه همچنان که می توانند راه گشای پیشرفت این جوامع باشند اگر هوشمندانه مدیریت نگردد آنها را با چالش های عظیم اقتصادی نیز روبه رو خواهد نمود.

 

پیشگفتار مولفین

حجم عظیم طرح های سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه همچنان که می توانند راه گشای پیشرفت این جوامع باشند اگر هوشمندانه مدیریت نگردد آن ها را با چالش های عظیم اقتصادی نیز روبه رو خواهد نمود. پیشرفت یک جامعه صنعتی در گرو اجرای طرح های سرمایه گذاری همسو با اهداف کلان راهبردی آن جامعه می باشد و طرح هایی با این خصیصه را می توان در واژگان دانش امکانسنجی، "جذاب" نامید. شرایطی را تصور نمایید که یک طرح سرمایه گذاری در مطالعات امکانسنجی جذاب برآورد گردیده ولیکن در عمل اینچنین نباشد و یا بالعکس، طرحی که ماهیتی جذاب داشته و در مطالعات امکانسنجی انجام شده، غیر جذاب تعبیر گردد. حال اگر این موضوع در یک جامعه صنعتی رو به رشد به شکل فراگیر تسری پیدا کند (که تجارب بین المللی نشان می دهد این امر نیز ناممکن نمی نماید) چه آینده ای را می توان برای چنین جامعه ای متصور بود!
مطالعات امکانسنجی در عین حالی که ابزار بسیار کارآمدی است در صورت به کارگیری ناصحیح از آن، این قابلیت را داراست که به دستاوردهای ناخوشایندی نیز منتج گردد. چگونه می توان از صحت و سقم یک گزارش امکانسنجی که داده های ورودی آن مملو از مقادیری با جنس پیش بینی است و در خصوص آینده سخن می گوید اطمینان حاصل نمود؟ آیا راهی جز اجرای کامل  طرح سرمایه گذاری مورد مطالعه وجود دارد که بتوان با دقت در مورد مفاد و دعاوی مندرج در گزارش امکانسنجی آن قضاوت نمود که البته راه حلی است ناممکن و مردود!
بنابراین تنها روشی که برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی به ذهن خطور می نماید ایجاد بستری است که مطالعات امکانسنجی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب آن تمامی فرآیندهای خود، از جمع آوری داده ها تا آنالیز نتایج را در مجرایی صحیح و صحه گذاری شده انجام دهد تا انحرافات و خطاها به حداقل ممکن تنزل یابند. این مهم نیازمند یک متدلوژی شناخته شده ای است که امتحان خود را در جوامع صنعتی دیگر به خوبی ارائه داده باشد.


منبع: امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری و مدل سازی طرح تجاری با استفاده از نرم افزار Excel مصطفی زمانی و وحید آزادمنشجهت مشاوره سرمايه گذاری ، تدوين طرح توجيهی و انجام تحقيقات بازار
با سپينود تماس بگيريد

مطالب مرتبط

نظرتان را ثبت کنید