کتاب اقتصاد مهندسی

  • 17 دی 1396
  • 1941
کتاب اقتصاد مهندسی

این کتاب شامل چهار بخش و شانزده فصل به نحوی تألیف شده است که به کلیه سؤالات مربوط به ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها چه تحت شرایط اطمینان و چه تحت شرایط عدم اطمینان پاسخ گوید با کاربرد تکنیک‌های اقتصاد مهندسی مهم‌ترین تصمیم‌های فنی و اقتصادی شامل...

نویسنده: دکتر محمد مهدی اسکو نژاد

انتشارات :مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی کتاب اقتصاد مهندسی


این کتاب شامل چهار بخش و شانزده فصل به نحوی تألیف شده است که به کلیه سؤالات مربوط به ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها چه تحت شرایط اطمینان و چه تحت شرایط عدم اطمینان پاسخ گوید با کاربرد تکنیک‌های اقتصاد مهندسی مهم‌ترین تصمیم‌های فنی و اقتصادی شامل انتخاب محصول، انتخاب روش تولید و ارزیابی نوع تکنولوژی، تعیین ظرفیت اقتصادی، انتخاب محل ایجاد واحد صنعتی، انتخاب نوع ماشین‌آلات و تجهیزات، انتخاب شیوه حمل‌ونقل و مقایسه چند طرح صنعتی و... را سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین مدیران تولیدی و صنعتی توصیه می‌شود.

نظرتان را ثبت کنید