کتاب ارزیابی طر ح ‌های صنعتی مطالعات فنی- اقتصادی- مالی

  • 3 شهریور 1399
  • 1111
کتاب ارزیابی طر ح ‌های صنعتی مطالعات فنی- اقتصادی- مالی

محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها...

کتاب ارزیابی طر ح‌های صنعتی مطالعات فنی- اقتصادی- مالی

نویسنده : داود مجیدیان

انتشارات : سازمان مدیریت صنعتی

 

محدود بودن منابع ایجاب می کند تا از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها در مناسب ترین راه بکارگرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید بلکه ممکن است او را با زیان های غیرقابل جبران مواجه سازد. به منظور جلوگیری از اینگونه زیانها و استفاده بهینه از سرمایه، لازم است هر طرح سرمایه گذاری قبل از اجرا، با کمک ضوابط و معیارهای منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر طرح های سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست مورد مطالعه و سنجش قرار گیرند چه بسا از اجرای آنها خودداری شده و یا حداقل با پیش بینی های لازم از ناتمام رها شدن آنها جلوگیری گردد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح ها، سرمایه گذار را در تصمیم گیری صحیح برای بکارگرفتن سرمایه خود یاری می دهد و مانع هدر رفتن سرمایه وی و جامعه می گردد.

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید