کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک

  • 17 دی 1396
  • 2317
کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک

در این کتاب کوشیده‌ شده ضمن بررسی مباحث متعارف کتاب‌های مشابه شامل معیار‌های ارزیابی،مانند خالص ارزش کنونی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده اصلاح‌شده، نقطه سربه‌سری و ...

نویسنده: فیروز توفیق

انتشارات: نشر نی

معرفی کتاب ارزیابی طرح‌ها و تحلیل ریسک

 

در این کتاب کوشیده‌ شده ضمن بررسی مباحث متعارف کتاب‌های مشابه شامل معیار‌های ارزیابی،مانند خالص ارزش کنونی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده اصلاح‌شده، نقطه سربه‌سری و جز این‌ها، و نیز تحلیل حساسیت، ریسک و نا اطمینانی، به برخی مطالبی که لزوماً در همه کتاب‌ها گنجانده نمی‌شوند، مانند ارزیابی چند معیاری برای گزینش طرح‌ها، انتخاب طرح‌ها در شرایط محدودیت سرمایه و همچنین معرفی یکی از نرم‌افزارهای مهم ارزیابی طرح‌ها نیز پرداخته خواهد شد.

 

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید