کتاب آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی

  • 21 مرداد 1399
  • 1154
کتاب آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی

باتوجه به اینکه امروزه در بسیاری از جغرافیای صنعتی و به دنبال آن در پروژه‌های صنعتی بسیاری از کشورها مسئله اقتصادی جهت کمبود منابع مالی دارای حساسیت بالایی می‌باشد، تا حدی که ...

کتاب آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی

مولفین: مهندس محمدرضا مهرجو- مهندس مجید میربد

 

باتوجه به اینکه امروزه در بسیاری از جغرافیای صنعتی و به دنبال آن در پروژه‌های صنعتی بسیاری از کشورها مسئله اقتصادی جهت کمبود منابع مالی دارای حساسیت بالایی می‌باشد، تا حدی که حیات و بقاء یک پروژه به این مهم بستگی دارد،مطالعات امکانسنجی و اقتصادی قبل از اجرای پروژه‌ ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در واقع نتایج مهمی که از خدمات مشاوره مهندسی بر می ‌آید، می‌تواند تا حد زیادی اعتماد سرمایه‌گذار و تضمین مالی پروژه را به ارمغان بیاورد. لذا مخاطبین جوامع صنعتی و معدنی باید آگاه باشند که در پیدایش یک واحد تولیدی موفق پیشنیازهایی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها مطالعه امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی می‌باشد.

با مطالعه این کتاب مطالب ذیل را بطور کاربردی فرا خواهید گرفت:

- الگوی کامل تهیه طرح‌های توجیهی در صنعت، معدن و کشاورزی

- شیوه تهیه جداول مالی در اینگونه پروژه ها

- الزامات قانونی مورد نیاز در تهیه طرح‌های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی این کتاب با بهره گیری از طرح های توجیهی مصوب در کشور، قالب کلی را برای دست اندرکاران صنعت ارائه نموده و مطالعه آن به کارشناسان زیر پیشنهاد می‌گردد:

- مشاوران و کارشناسان اقتصادی در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی

- سرمایه گذارانی که قصد ورود به فعالیت های صنعتی، معدنی یا کشاورزی را دارند

- صنعتگرانی که قصد اجرای طرح های توسعه در صنعت مورد فعالیت خود را دارند.

- پیمانکارانی که در اجرای طرح های کارفرما فعالیت دارند.

- دانشجویانی که با علاقه مندی مباحث طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی را دنبال می نمایند.

نظرتان را ثبت کنید