چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟

چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟

تحقیقات بازار نقش تعیین کننده‌‌ای درموفقیت کسب و کارها، ارائه خدمات جدید و محصولات سودآور موجود دارد.

  • 16 بهمن 1395
  • 5060
چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟

تحقیقات بازار نقش تعیین کننده‌‌ای درموفقیت کسب و کارها، ارائه خدمات جدید و محصولات سودآور موجود دارد.

 

تحقیقات بازار نقش تعیین کننده‌‌ای درموفقیت کسب و کارها، ارائه خدمات جدید و محصولات سودآور موجود دارد. هرگونه قصور در انجام تحقیقات بازار، قبل و یا در حین کار موجب ایجاد اختلال در کسب و کار خواهد شد. تحقیقات بازار، مشتریان واقعی و زمان فروش مناسب را مشخص می کند. ارزیابی تحقیقات بازار بر روند کسب و کار و موفقیت آن تأثیر مستقیمی دارد.

جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات زیربنای تحقیقات بازار است. بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توان در هیچ کاری موفق شد. همه کسب و کارها برای ماندن و پیشرفت در فضای رقابتی، نیاز به شناخت مشتری، شناخت نیازهای مشتری، کالا و یا خدمات مورد نیاز مشتری دارند. عملکرد بدون تحقیقات بازار منجر به شکست خواهد شد.

 

انواع تحقیقات بازار

 

الف- تحقیقات اولیه

این نوع تحقیق با هدف به دست آوردن اطلاعات به منظور تأثیر شیوه‌های اجرایی انجام می‌گیرد. اطلاع از وضعیت رقبا و عملکرد تولیدی آنان در این مرحله اهمیت ویژه ای دارد. تحقیقات اولیه اغلب از طریق وب سایت، مصاحبه، تلفنی، پرسشنامه، بازخورد از مشتری و گروه‌های متمرکز حاصل می‌شود.

 

ب- تحقیقات ثانویه

تحقیقات ثانویه به تجزیه تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و ارزیابی اهداف می‌پردازد. بخش‌های هدف و به نوعی مشتری‌ها در محدوده آماری، سبک زندگی، گروه سنی و الگوهای رفتاری با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده شناسایی می شوند. با معیارهای مشخص می توان رقبا را شناسایی و در مقایسه با اطلاعات به دست آمده ارزیابی کرد. 

 

چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟

 

جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات زیربنای تحقیقات بازار است. بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توان در هیچ کاری موفق شد. همه کسب و کارها برای ماندن و پیشرفت در فضای رقابتی، نیاز به شناخت مشتری، شناخت نیازهای مشتری، کالا و یا خدمات مورد نیاز مشتری دارند. عملکرد بدون تحقیقات بازار منجر به شکست خواهد شد. در تحقیق این موارد را در نظر داشته باشید:

 

اطلاعات قدیمی- شاید در زمینه کاری شما تحقیقاتی صورت گرفته باشد، به آن استناد نکرده‌اید. برای کسب و کار خود تحقیقات اولیه موردی را انجام دهید. تحقیقات قبلی می‌تواند ناقص و یا قدیمی باشد. در این صورت اطلاعات مهمی را از دست خواهید داد.

 

اطلاعات جدید- به منظور جمع آوری اطلاعات، باید از نمونه‌های آماری واقعی استفاده کنید. دوستان و خانواده گزینه مناسبی نیستند. شما به دنبال مشتری و نیازهایش هستید.

 

استفاده از اینترنت- اینترنت در جمع آوری اطلاعات سهم بزرگی را ایفا می‌کند ولی در نظر داشته باشید که اینترنت کامل نیست. به منظور جمع آوری اطلاعات پایه و ضروری برای تحقیقات بازار کامل و همه جانبه می توانید از مراکز مشاوره، کتابخانه، مراکز دانشگاهی نیز با توجه به بودجه و امکانات بهره ببرید.

 

 

 تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

 

نظرتان را ثبت کنید