چرا به نوشتن BP نیاز دارید

چرا به نوشتن BP نیاز دارید

شما قبل از شروع و راه‌اندازی یک فعالیت تجاری لازم است یک برنامه کسب و کار تهیه کنید.

  • 15 اردیبهشت 1394
  • 3236
چرا به نوشتن BP نیاز دارید

چرا به نوشتن BP نیاز دارید

 

شما قبل از شروع و راه اندازی یک فعالیت تجاری لازم است یک برنامه کسب و کار تهیه کنید. این طرح امکان خود ارزیابی را برای شما فراهم می کند. از این طرح می توانید در موارد زیر استفاده کنید:

تعریف دقیق و درک اینکه «در چه کسب و کاری هستید؟


برای یک وارسی واقعی:


* طرح موجب می شود که شما بعضی از پیش فرض هایی که قبلاً در ذهن خود داشتید مورد بررسی و بازبینی هدفمند و نقادانه قرار دهید و بتوانید پاسخی مناسب برای سؤال هایتان پیدا کنید.


* به شما امکان می دهد نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید.


برای فراهم کردن یک آزمون امکان پذیری

* آزمون عملی بودن ایده شما؟
* آیا ایده شما می تواند جریان نقدی پایدار فراهم کند؟
* آیا به سمت سوددهی می رود؟
* به چه نوعی از کمک های مالی نیاز دارید؟ آیا می توانید آن را بازپرداخت کنید؟
* موانع موفقیت شما در این راه چیست؟

برای گرفتن تصمیمات بهتر

* جمع آوری اطّلاعات قبل از اینکه به آن ها نیازمند شوید، باعث اتخاذ تصمیمات آگاهانه می شود.
* برنامه شما، دیدگاهی سازمان یافته در مواجهه با مسائل فراهم خواهد کرد.

به عنوان راهنما و ابزار اندازه گیری:

* برنامه کسب و کاربه عنوان راهنمایی در طول مسیر به شما امکان می دهد پیشرفت تان را در مقایسه با انتظارات برنامه ریزی شده اندازه بگیرید.

به عنوان ابزار تأمین مالی:

* برنامه کسب و کارمدرکی است که نهایتاً ایده کسب و کار مخاطره آمیز شما را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری بالقوه به شرکا و تأمین کنندگان و کارکنان شما می فروشد.

به عنوان یک وسیله ارتباطی:

* این طرح در زمینه تعریف اهداف، رقابت، مدیریت و کارکنان به شما کمک می کند. از این رو فرآیند تهیه طرح شغلی می تواند نوعی بررسی واقع بینانة ارزشمندی از کسب و کار به حساب آید.

برچسب ها :

BP

نظرتان را ثبت کنید