پادکست های آموزش سرمایه گذاری-سپینود شرق

پادکست های آموزش سرمایه گذاری-سپینود شرق

  • 17 دی 1396
  • 10278
پادکست های آموزش سرمایه گذاری-سپینود شرق

پادکست های آموزش سرمایه گذاری-آموزش نوشتن طرح توجیهی

 


طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی – اقتصادی نقطه آغازین هر پروژه فنی اقتصادی است به عبارت دیگر هر سرمایه گذاری از ایده آغازینی سرچشمه می گیرد مطالعات امکان سنجی با بررسی هر ایده یا فرصت سرمایه گذاری، امکان پذیری طرح را در ابعاد متفاوت بررسی می کند.

 در این راستا سپینود شرق  قصد دارد مجموعه فایل های صوتی آموزشی با هدف آشنایی با طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی ارائه نماید.

توجه داشته باشید بررسی امکان سنجی طرح با توجیه آن طرح متفاوت است. امکان سنجی به معنای بررسی امکانپذیری با توجه به سرفصل های مختلف است در حالی که توجیه طرح در زبان عامیانه به معنای سود ده نشان دادن یک طرح روی کاغذ است.

مطالعاتی که مهجور مانده و متاسفانه یرخی مواقع نقش آن حتی در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری به یک کار شکلی (پر کردن یک فرمت ، یک مرحله اداری) تقلیل یافته است. ما معتقدیم در این برهه از زمان نیاز کشور بیش از سرمایه و سرمایه گذار مدیریت درست در حوزه سرمایه گذاری است.

منظور ما از مطالعات امکان سنجی مطالعاتی است که یک نهاد مستقل بر اساس اطلاعات واقعی و قابل استناد انجام می شود و با بررسی پروژه در ابعاد مختلف به این نتیجه می رسد که انجام این پروژه از لحاظ مختلف (مطالعه بازار، معاله فنی، مطالعه مالی) توجیه پذیر است .

 ما امیدواریم با ترویج فرهنگ سرمایه گذاری درست هیچ پروژه ای با سرمایه های دولتی و خصوصی بدون امکان سنجی واقعی آغاز نگردد.

ما امیدواریم همانطور که پرداخت هزینه های پروژه های اشتباه و انجام خطا و تعویق پروژه آسان است پرداخت هزینه های کارشناسی برای پیشگیری و کاهش خطا آسان باشد.


امیدواریم:        

* هیچ پروژه ای بدون امکان سنجی انجام نشود.

* زمان و انرژی مطالعه یک پروژه سرمایه گذاری افزایش یابد.

* صرف هزینه برای کارشناس و مشاور ازدادن هزینه های سعی و خطا راحتتر باشد.

* با بررسی و مطالعه,  پول, زمان و انرژی و در کل منابع شخصی و کشور را بهتر استفاده کنیم.

فایلهای صوتی دوره ی آشنایی با امکانسنجی( طرح توجیهی فنی اقتصادی) تقدیم می گردد.


 

 

*******تقویم آموزش سرمایه گذاری-طرح توجیهی

*******آلبوم کامل فیلم های سایت


محسن شریف

نظرتان را ثبت کنید