پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 9

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 9

  • 18 دی 1396
  • 5265
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 9

مبنای تعیین مبلغ برای تهیه ی طرح توجیهی فنی و اقتصادی -ویژگی های یک طرح توجیهی قابل اعتماد -مواردی که باعث کیفیت طرح توجیهی فنی اقتصادی می شود.

 

مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است:

* مبنای تعیین مبلغ برای تهیه ی طرح توجیهی فنی و اقتصادی

* ویژگی های یک طرح  توجیهی قابل اعتماد 

* مواردی که باعث کیفیت طرح توجیهی فنی اقتصادی می شود.

* برنامه ریزی مالی

* چرا سرمایه گذاران از ارائه اطلاعات ترس دارند

* تفاوت Business plan و طرح توجیهی فنی – اقتصادی در چیست

* تعریف کامل Business plan 

* اهمیت تجربه ی کارشناسان تهیه طرح توجیهی فنی - اقتصادی

 
آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره 9

 
پادکست های طرح توجیهی
 

 

نظرتان را ثبت کنید