پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 8

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 8

  • 18 دی 1396
  • 5400
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 8

بسط دادن و بررسی سرفصل مطالعات مالی طرح توجیهی -اطلاعات مورد نیاز در مطالعات مالی طرح توجیهی -چگونگی زمانبندی انجام مطالعات طرح توجیهی

 


مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است:

* بسط دادن و بررسی سرفصل مطالعات مالی طرح توجیهی

* اطلاعات مورد نیاز در مطالعات مالی طرح توجیهی

* چگونگی زمانبندی انجام مطالعات طرح توجیهی

* نکات کلیدی در بحث قیمت تمام شده تولید محصول

* نحوه ی مقایسه و نتیجه گیری از مطالعات بازار و مطالعات فنی با مطالعات مالی

* تعریف هزینه های ثابت و ارتباط آن با مطالعات مالی طرح توجیهی

* تعریف هزینه های در گردش و ارتباط آن با مطالعات مالی طرح توجیهی

* تعریف هزینه های پیش بینی نشده و ارتباط آن با مطالعات مالی طرح توجیهی

* تعریف هزینه ی سرمایه در گردش و ارتباط آن با مطالعات مالی طرح توجیهی

* تعریف کالای در جریان ساخت و شرایط آن

* پیش بینی برنامه و زمانبندی اجرای طرح توجیهی

 

 

آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره8

 
پادکست های طرح توجیهی
 
 

 

 

نظرتان را ثبت کنید