پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 7

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 7

  • 18 دی 1396
  • 5147
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 7

بررسی مبحث دانش فنی-اهمیت دانش فنی -تاثیر دانش فنی در قیمت تمام شده تولید محصول

 

مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است:

* بررسی مبحث دانش فنی

* اهمیت دانش فنی

* تاثیر دانش فنی در قیمت تمام شده تولید محصول

* سطوح دانش فنی و میزان مورد نیاز آن برای پروژه های مختلف

* طریقه ی قیمت گذاری دانش فنی

* نکات مهم در دانش فنی چیست

* اطلاعاتی که در زمان عقد قرارداد دانش فنی مورد نیاز است

* اطلاعاتی که  در طول اجرای پروژه از دانش فنی مورد نیاز است

* توجیهه پذیری فنی

آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره7

 
پادکست های طرح توجیهی
 
 

نظرتان را ثبت کنید