پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 4

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 4

  • 18 دی 1396
  • 5229
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 4

سط دادن و بررسی سرفصل مطالعات بازار -چگونگی شناختن رقبا در بازار -بررسی کردن واردات به عنوان پروژه ی طرح امکان سنجی

 

مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است: 


* بسط دادن و بررسی سرفصل مطالعات بازار

* چگونگی شناختن رقبا در بازار

* بررسی کردن واردات به عنوان پروژه ی طرح امکان سنجی

* کد آیسیک چیست و توسط کدام وزارتخانه تعیین می گردد.

* کد آیسیک بیانگر چه خصوصیاتی از محصول مورد بررسی می باشد؟

* کلمات کلیدی مطالعات بازار و شرح کامل آنها ( تقاضا – عرضه )

* داشتن آمارهای قابل استناد و معرفی برخی از پایگاههای تهیه ی این آمار ها

* روش های مطالعات بازار و چگونگی اختصاص دادن آنها به پروژه های مختلف

* اهمیت انجام مطالعات بازار توسط گروه کارشناسی

* " تولیدات آینده" نکته ی بسیار مهم در بحث عرضه در سرفصل مطالعات بازار

 

آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره4

 

 

پادکست های طرح توجیهی
 

نظرتان را ثبت کنید