پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 3

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 3

  • 17 دی 1396
  • 5554
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 3

مطالعات امکان سنجی یک پروژه از چه ابعادی صورت می گیرد و اینکه آیا این ابعاد در همه ی پروژه ها یکسان است؟ سه بعد لاینفک برای مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی

 

مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است:
 
* مطالعات امکان سنجی یک پروژه از چه ابعادی صورت می گیرد و اینکه آیا این ابعاد در همه ی پروژه ها یکسان است؟

* سه بعد لاینفک برای مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی

* مطالعات امکان سنجی در مورد هر پروژه را از چه زمان باید آغاز کنیم؟

* عواملی که باعث تعیین ابعاد و همچنین طبقه بندی اهمیت هر کدام از این ابعاد مورد مطالعه برای طرح توجیهی و امکان سنجی هر پروژه می شوند.

* مطالعات امکان سنجی توسط چه کسانی و با چه استاندارد هایی باید صورت گیرد.

* خصوصیات یک طرح تو جیهی مناسب چیست و چه مواردی را باید در بر بگیرد.

* فواید تنظیم طرح توجیهی و امکان سنجی

 

آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره3
 
 
 
پادکست های طرح توجیهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرتان را ثبت کنید