پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 10

پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 10

  • 18 دی 1396
  • 5044
پادکست آموزش طرح توجیهی-شماره 10

مرور برسه فصل مطالعه ی طرح توجیهی -توجیه پذیر بودن طرح بستگی به چه چیز دارد-شرح مراحل اجرایی پروژه

 

مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است:

 

* مرور برسه فصل مطالعه ی طرح توجیهی

* توجیه پذیر بودن طرح بستگی به چه چیز دارد.

* شرح مراحل اجرایی پروژه

* اهمیت در نظر گرفتن تمام جزئیات در مطالعات امکان سنجی

* معرفی شاخص NPV در مطالعات

* معرفی شاخص ارزش فعلی سرمایه گذاری در مطالعات امکان سنجی

* معرفی شاخص نقطه ی سربه سر 

* معرفی شاخص  IRR ( نرخ با زده داخلی)

 

آشنایی با طرح توجیهی فنی اقتصادی- شماره10

 

 

 

 

 

نظرتان را ثبت کنید