هدف از سرمایه گذاری مشترک(joint venture) با خارجی ها چیست؟

هدف از سرمایه گذاری مشترک(joint venture) با خارجی ها چیست؟

یکی از مسایل این روزها برای صاحبان کسب و کار ،مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک joint venture، است

  • 10 مهر 1395
  • 8013
هدف از سرمایه گذاری مشترک(joint venture) با خارجی ها چیست؟

یکی از مسایل این روزها برای صاحبان کسب و کار ،مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک joint venture، است

یکی از مسایل این روزها برای صاحبان کسب و کار، مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک joint venture(جوینت ونچر)، است.آنچه در نگاه اول برای طرف ایرانی حائز اهمیت است، انتقال فناوری و تامین مالی است.اما به نظر میرسد از این سرمایه گذاری مشترک باید انتظارات بیشتری داشت.در اینجا برخی از مزایای سرمایه گذاری مشترک را بر می شماریم:

یکی از مسایل این روزها برای صاحبان کسب و کار، مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک joint venture(جوینت ونچر)، است.آنچه در نگاه اول برای طرف ایرانی حائز اهمیت است، انتقال فناوری و تامین مالی است.اما به نظر میرسد از این سرمایه گذاری مشترک باید انتظارات بیشتری داشت.در اینجا برخی از مزایای سرمایه گذاری مشترک را بر می شماریم:
•    دستیابی به بازار ها و مشتریان جدید
•    بهبود و افزایش سرعت فرایند بازاریابی
•    کاهش هزینه ها
•    کاهش ریسک های متعدد شرکا
•    افزایش یادگیری
•    مدیریت ساختار صنعت
•    مشارکت در سرمایه های معنوی شرکا، شامل سرمایه های انسانی(دانش و مهارت کارکنان و قابلیت ها و توانمندی های آنان) سرمایه های ساختاری(فرآیندها، فرهنگ،راهبرد، و ... سازمانی)سرمایه رابطه با مشتریان و تامین کنندگان مواد و محصولات اولیه مورد نیاز شرکا و مانند این ها.
•    ساختارمند ساختن رقابت
•    دسترسی به سرمایه و نیروی کار ماهر و متخصص
•    دسترسی به کانال های توزیع
•    عبور از موانع تجاری و سیاسی با برقراری شراکت های بین المللی
•    مقابله با فشار های خارجی
•    کاهش مراحل طراحی و توسعه محصولات
•    دستیابی به مقیاس اقتصادی
•    افزایش توان پاسخگویی به تقاضای مشتریان و هماهنگی با سلیقه های گوناگون

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 

نظرتان را ثبت کنید