جهت نگارش طرح توجیهی بیمارستان و مراکز درمانی در ابتدا باید مکانیابی مناسبی جهت اجرای پروژه بیمارستانی و مرکز درمانی صورت گیرد.

نکات کلیدی در نگارش طرح توجیهی بیمارستان و مراکز درمانی

  • 4 اردیبهشت 1398
  • 2980
نکات کلیدی در نگارش طرح توجیهی بیمارستان و مراکز درمانی

طرح توجیهی بیمارستان یک مدل درست برای تجزیه و تحلیل بیمارستان به‌عنوان یک کسب و کار در دسترس قرار می دهد.

بر این اساس، بیمارستان‌ها امروزه به صورت یک کسب و کار پیچیده درآمده‌اند که برای تحلیل و آنالیز آن باید با دقت و ظرافت و با استفاده از متدلوژی‌های درست اقدام نمود. طرح توجیهی بیمارستان یک مدل درست برای تجزیه و تحلیل بیمارستان به‌عنوان یک کسب و کار در دسترس قرار می دهد.

تقاضای روبه رشد برای خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی و از رده خارج شدن ساختمان‌های بیمارستان‌های قدیمی باعث رشد فزاینده و چشمگیر در ساخت‌وساز بیمارستان‌ها شده است. درمان‌های بیمارستان محور از جمله موضوعاتی است که از اهمیت آن در آینده کاسته نخواهد شد.تغییرات ایجاد شده در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به همراه پیشرفت در عرصه پزشکی و تکنولوژی ایجاب می‌کند که بیمارستان‌ها نیز همچنان که بسوی آینده قدم بر می‌دارند از قابلیت تغییرپذیری نیز برخوردار باشند.


بر این اساس، بیمارستان‌ها امروزه به صورت یک کسب و کار پیچیده درآمده‌اند که برای تحلیل و آنالیز آن باید با دقت و ظرافت و با استفاده از متدلوژی‌های درست اقدام نمود. طرح توجیهی بیمارستان یک مدل درست برای تجزیه و تحلیل بیمارستان به‌عنوان یک کسب و کار در دسترس قرار می دهد.

 

 

مکانیابی بیمارستان

جهت نگارش طرح توجیهی بیمارستان و مراکز درمانی در ابتدا باید مکانیابی مناسبی جهت اجرای پروژه بیمارستانی و مرکز درمانی صورت گیرد. پس از بررسی مکان اجرای طرح، اولین قدم در نگارش طرح توجیهی بیمارستان تعیین تعداد تخت مورد نیاز بیمارستان و مرکز درمانی می باشد. جهت تعیین تعداد تخت مورد نیاز برای هر بیمارستان و مرکز درمانی، مراحل زیر به ترتیب باید رعایت شوند:


1. در ابتدا لازم است بیمارستان ها و مراکز درمانی و تعداد تخت موجود در محل اجرای طرح و حوزه نفوذ آن بررسی شود. همچنین، نسبت تعداد تخت موجود در حوزه نفوذ بیمارستان با تعداد تخت موجود در کل کشور بررسی و مقایسه شود.


2. میزان کسری تعداد تخت محل نفوذ اجرای طرح بر اساس نسبت تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در کشور بررسی شود.


3. پس از بررسی کسری تعداد تخت بیمارستانی موجود در حوزه نفوذ محل اجرای طرح نسبت به سرانه تخت بیمارستانی کشوری، تعداد تخت مورد نیاز کل کشور و حوزه نفوذ محل اجرای طرح بر اساس سند 1404 و سرانه های تخت های بیمارستانی در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی جهان و همچنین کشورهای همسایه بدست خواهد آمد و این عدد برای سال های آتی نسبت به رشد جمعیت، رشد داده خواهد شد.

 

به این ترتیب، با مقایسه عدد بدست آمده برای تخت های بیمارستانی استاندارد و تخت های موجود، تعداد تخت بیمارستانی مورد نیاز در حوزه نفود بیمارستان مورد نظر را بدست خواهیم آورد.

 

 

مراحل ایجاد بیمارستان

طرح توجیهی بیمارستان

 

چنانچه بیمارستان و مرکز درمانی مورد نظر، جزء مراکز بین المللی و هتل بیمارستان باشد، در ابتدا باید تعداد بیماران بین المللی که طی سال های گذشته در بیمارستان های کشور درمان شده اند مورد بررسی قرار گرفته و میزان رشد آن ها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین جهت بررسی دقیق تر، تعداد بیماران بین المللی درمان شده در بیمارستان های حوزه نفوذ محل اجرای طرح نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بر اساس تعداد بیماران بین المللی درمان شده در حوزه نفوذ محل اجرای طرح و همچنین تعداد تخت های مورد نیاز برای بیماران داخلی که در فوق توضیح داده شد، تعداد تخت مورد نیاز برای بیمارستان مورد نظر محاسبه می شود.


نکته دیگری که برای نگارش طرح توجیهی بیمارستان و مراکز درمانی باید بررسی شود بخش های درمانی و خدمات قابل ارائه در بیمارستان می باشد. برای بررسی این بخش از طرح توجیهی باید خدمات قابل ارائه در بیمارستان ها و مراکز درمانی حوزه نفوذ محل اجرای طرح بررسی شود. همچنین خدمات درمانی که بیماران بین المللی در بیمارستان های حوزه نفوذ محل اجرای طرح تقاضا کرده اند نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

 

برای بررسی دقیق تر باید خدمات درمانی که بیماران داخلی در بیمارستان های محل اجرای طرح با کمبود آن مواجه هستند و یا به دلیل کمبود تجهیزات به بیمارستان های شهرهای مجاور جهت درمان مراجعه کرده اند بررسی شود و بر اساس اولویت، اسناد بالادستی بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی پیشنهاد شود.

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید