طرح توجیهی برای سازمان بنادر و دریانوردی

نکات کلیدی در تدوین طرح‌ توجیهی سازمان بنادر با استفاده از نرم افزار کامفار

  • 17 بهمن 1397
  • 2060
نکات کلیدی در تدوین طرح‌ توجیهی سازمان بنادر با استفاده از نرم افزار کامفار

برای تهیه طرح توجیهی برای سازمان های دولتی نیاز یک مشاور مورد اعتماد است تا شما را در نگارش طرح توجیهی و ارائه به سازمان بنادر و کشتیرانی همراهی کند.

مشاوران مورد تائید فقط امکان تهیه طرح‌های بندری جهت ارائه به سازمان بنادر را دارند و موسسه سپینود شرق تاکنون طرح هایی برای ارائه به سازمان بنادر تهیه نموده است که منجر به واگذاری زمین به آنها شده است.

برای تهیه طرح توجیهی برای سازمان های دولتی نیاز یک مشاور مورد اعتماد است تا شما را در نگارش طرح توجیهی و ارائه به سازمان بنادر و کشتیرانی همراهی کند.


زمین در بنادر به صورت قراردادهای BOT به متقاضیان ارائه خدمات یا ایجاد صنایع پشتیبان واگذار می گردد.


سازمان بنادر و دریانوردی جهت واگذاری زمین در مناطق بندری از متقاضیان دریافت زمین طرح‌های توجیهی با استاندارد مشخصی درخواست می نماید که نکات مدنظر سازمان بنادر به شرح زیر می باشد.


1- افزایش هزینه‌های جاری و درآمد از طریق اعمال ضریب تورم در بخش مربوطه در کامفار صورت پذیرد و از اعمال تورم سالیانه بر روی هزینه‌ها و درآمدها بصورت دستی و سپس اعمال آن در کامفار اکیداً خودداری گردد.


2- هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری در کامفار عیناً مطابق جدول طرح سرمایه‌گذاری اعمال گردد. 


3- جهت اعمال اجاره ثابت در کامفار، متراژ اراضی در قسمت مقدار (حجم)، مبلغ اجاره سالانه در قسمت قیمت و نرخ رشد سالانه در بخش مربوطه ثبت گردد. 
 در صورتیکه مطابق قرارداد، اولین افزایش اجاره ثابت در دوره بهره‌برداری باشد ضروری است ابتدا اجاره ثابت سالانه جداگانه برای سالهای مختلف محاسبه و سپس در قسمت قیمت در بخش تعدیلات سالانه ثبت گردد. 


4- جهت محاسبه اجاره متغیر در کامفار سهم سازمان از درآمد به صورت درصد در قسمت مقدار (حجم) و درآمد سالانه طرح به تفکیک در قسمت قیمت ثبت گردد. 


5- اجاره ثابت و متغیر در بخش حق امتیاز ثبت گردد. 


6- اجاره بهای اراضی در دوره ساخت و ساز در بخش زیرساخت (یوتیلیتی) تعریف گردد. 


7- ضریب تعدیل جهت محاسبه هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌گذاری بر هزینه‌های قبل از بهره برداری اعمال نگردد. 


8- در صورتیکه ضرایب تعمیر و نگهداری در طول عمر پروژه تغییر می نماید، در توضیحات ذیل جدول مربوطه به تفکیک ذکر گردد. 


9- نرم افزار کامفار جهت قراردادهای BOT، تجهیزات منصوب، ابنیه و تاسیسات در مدت بهره برداری تعریف شده مستهلک گردند و تجهیزات و لوازم متعلق به سرمایه‌گذار که بعد از پایان قرارداد از بندر خارج خواهند شد طبق ضابطه تعریف شده در قانون مالیت‌های مستقیم مستهلک و ارزش اسقاط آنها به صورت دستی و با اعمال نرخ تورم برای پایان دوره قرارداد در بخش فروش دارایی‌ها ثبت گردد. 


10- در صورت تعریف ظرفیت اسمی در بخش محصولات در نرم افزار کامفار ضروریست در بخش برنامه فروش، ظرفیت اسمی در قسمت حجم و درآمد هر واحد محصول در قسمت قیمت منظور گردد. 

 

هرکدام از درآمدهای خنکاری، باربری، انبارداری و... برای هر محصول باید به صورت جداگانه در برنامه فروش درج گردد.  


قابل توجه است که مشاوران مورد تائید فقط امکان تهیه طرح‌های بندری جهت ارائه به سازمان بنادر را دارند و موسسه سپینود شرق تاکنون طرح هایی برای ارائه به سازمان بنادر تهیه نموده است که منجر به واگذاری زمین به آنها شده است.

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

 

نظرتان را ثبت کنید