نقش برنامه‌ریزی پروژه در مدیریت منابع و کاهش قیمت تمام شده

نقش برنامه ریزی پروژه در مدیریت منابع و کاهش قیمت تمام شده

گانت چارت یا برنامه زمان‌بندی جزء لاینفک طرح توجیهی و برنامه‌ریزی یک پروژه است. برنامه زمانبندی در طرح توجیهی (امکانسنجی) تقدم و تاخر هزینه‌ها و زمان هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند.

  • 27 دی 1394
  • 2743
نقش برنامه ریزی پروژه در مدیریت منابع و کاهش قیمت تمام شده

گانت چارت یا برنامه زمان‌بندی جزء لاینفک طرح توجیهی و برنامه‌ریزی یک پروژه است. برنامه زمانبندی در طرح توجیهی (امکانسنجی) تقدم و تاخر هزینه‌ها و زمان هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند.

 

برنامه زمانبندی در طرح توجیهی (امکانسنجی) تقدم و تاخر هزینه‌ها و زمان هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند. آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تاثیر این تقدم و تاخر‌ها بر بهای تمام شده‌ی طرح توجیهی است.

گانت چارت یا برنامه زمان‌بندی جزء لاینفک طرح توجیهی و برنامه‌ریزی یک پروژه است. برنامه زمانبندی در طرح توجیهی (امکانسنجی) تقدم و تاخر هزینه‌ها و زمان هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند. آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تاثیر این تقدم و تاخر‌ها بر بهای تمام شده‌ی طرح توجیهی است.

 اگر برای پول نرخ مشخص سالیانه‌ی r را در نظر بگیریم و منابع و کل هزینه‌های مورد نیاز پروژه را n در نقطه‌ی صفر هزینه کنیم و پروژه یکسال طول بکشد در واقع ما هزینه‌ای برابر برای پروژه انجام داده‌ایم.

(n*(1+r

با توجه به این نکته که قانون اول اقتصاد مهندسی است هر چه بتوانیم هزینه‌های پروژه را در زمان مشخص شده به تعویق بیاندازیم عملاً قیمت تمام شده‌ی پروژه کاهش می‌یابد. نقش مدیریت پروژه و گانت چارت برنامه‌ریزی درست منابع در جهت مصرف بهینه منابع است این برنامه‌ریزی با توجه به اهمیت زمان، ترتیب و انجام موازی فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.

 تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 

 

 

 

 

نظرتان را ثبت کنید