معافیت جدید برای صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

معافیت جدید برای صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد.

  • 6 خرداد 1394
  • 2151
معافیت جدید برای صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد.

شاتا: با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد. این معافیت به استناد ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اجرا می‌شود. معافیت خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ بیستم اردیبهشت ماه امسال اجرایی می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد

نظرتان را ثبت کنید