مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) - ترکیبی از علم و هنر

مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) - ترکیبی از علم و هنر

مطالعه امکان سنجی یکی از حساس ترین جنبه های توسعه یک کسب و کار است که مهم ترین گام و پایه و اساس آن است.

  • 21 فروردین 1396
  • 5255
مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) - ترکیبی از علم و هنر

مطالعه امکان سنجی یکی از حساس ترین جنبه های توسعه یک کسب و کار است که مهم ترین گام و پایه و اساس آن است.

انجام درست مطالعه امکان سنجی، آن را به یک طرح استراتژیک بازار محور برای برنامه ریزی درخصوص توسعه و بهره برداری از پروژه تبدیل می کند. 

مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)  یکی از حساس ترین جنبه های توسعه یک کسب و کار است که مهم ترین گام و پایه و اساس آن است. 

مطالعه ی امکان سنجی (طرح توجیهی) چیزی بیشتر از پیش بینی های مالی است و در پاسخ به سوال "آیا اجرای این پروژه عملی و امکان پذیر است؟" می باشد. یک مطالعه امکان سنجی خوب به این سوال پاسخ می دهد که "چه چیزی امکان پذیرتر است؟". این سوال می تواند شامل بازار هدف و مشتریان باشد و اینکه اندازه پروژه چقدر باشد، پروژه برای جذب مشتریان هدف باید دارای چه ویژگی هایی باشد و چگونه باید به حداکثر موفقیت رسید. انجام درست مطالعه امکان سنجی، آن را به یک طرح استراتژیک بازار محور برای برنامه ریزی درخصوص توسعه و بهره برداری از پروژه تبدیل می کند. 

انجام یک مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) مستلزم داشتن هنر و علم است. به عبارتی دیگر یک کارشناس خبره، باید برای تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات و داده ها بسیار تجربه داشته باشد (علم) و بتواند موضوعات و مسائل مختلف را تفسیر و تحلیل نماید (هنر).

در مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) ، داده های مربوط به حضور و فعالیت در بازار منطقه ای، اندازه مرکز و رقبا نیز مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از تجزیه و تحلیل این داده ها، یک طرح اولیه برای برآورد دقیق هزینه های توسعه پروژه و اطمینان از اینکه مکان پروژه مناسب است یا خیر، ارائه می شود.

طرح توجیهی با تجزیه و تحلیل بازار و امکان سنجی بازار شروع می شود. برای این امر، بازار منطقه ای باید تعریف شود. هیچ معیار استانداردی برای تعریف یک بازار منطقه ای وجود ندارد. بازارهای فروش، حلقه های تعریف نشده هستند. بازارهای فروش از لحاظ فاصله و میزان زمان لازم برای دسترسی به آن، بسیار متفاوت هستند. ممکن است برای دسترسی به یک بازار منطقه ای، 20 دقیقه زمان احتیاج باشد اما برای منطقه ای دیگر، 10 دقیقه. بنابراین ارائه یک تعریف ثابت برای بازار منطقه ای اشتباه است و ارائه تعریف به عوامل زیادی بستگی دارد و نباید تنها بر اطلاعات دموگرافیک و اجتماعی و اقتصادی تکیه کرد.

هنگامی که بازارهای فروش تعریف می شوند، داده های دموگرافیک و اجتماعی و اقتصادی و هر داده دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرند و برای امکان سنجی بازار، تفسیر شوند. این داده ها می توانند شامل شناسایی ویژگی های مشتریان هدف از لحاظ  سن، گروه بندی های اجتماعی، اقتصادی وسبک زندگی باشد. همچنین باید تعیین کرد که چه ترکیبی از این موارد، امکان پذیرتر است.

در مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) ، داده های مربوط به حضور و فعالیت در بازار منطقه ای، اندازه مرکز و رقبا نیز مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از تجزیه و تحلیل این داده ها، یک طرح اولیه برای برآورد دقیق هزینه های توسعه پروژه و اطمینان از اینکه مکان پروژه مناسب است یا خیر، ارائه می شود.

طرح های مالی ارائه دهید. اولین درآمد را محاسبه کنید و درآمد ها را دسته بندی کنید، هزینه ها را به طور سرانه پیش بینی نمایید. همچنین هزینه های اجرایی و EBITDA (سود قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک) و جریان های نقدی را محاسبه کنید. پیش بینی های مالی، هنر توسعه دادن مفروضات و تفسیر اطلاعات موجود است.

با وجود برخی وب سایت ها و فروشندگان نرم افزار های تجاری کم هزینه، هیچ نرم افزار جامع و فرمول ثابتی وجود ندارد که بتوانید به آن اعتماد نمایید و با استفاده از آن داده هایتان را تفسیر کنید و پیش بینی های مالی و برآورد هزینه و یک امکان سنجی مطمئن انجام دهید. استفاده از چنین فرمول ثابتی، یعنی چشم پوشی از جنبه هنری مطالعه امکان سنجی و یکسان در نظر گرفتن بازارهای فروش. کارآفرینان بی تجربه، کسانی که فکر می کنند این وبسایت ها و نرم افزارها یک مسیر سریع و ارزان برای امکان سنجی هستند، مطمئنا شکست خواهند خورد. یک مطالعه امکان سنجی قابل اعتماد فقط توسط یک فرد حرفه ای باید انجام شود؛ کسی که سال ها تجربه دارد و می داند که چگونه باید داده ها و اطلاعات را تفسیر نماید و علم و هنر خود را چگونه برای انجام یک مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) خوب ترکیب نماید.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

نظرتان را ثبت کنید