لزوم ارزیابی طرح های توجیهی بر اساس استانداردهای بانکی

لزوم ارزیابی طرح های توجیهی بر اساس استانداردهای بانکی

  • 5 خرداد 1397
  • 4826
لزوم ارزیابی طرح های توجیهی بر اساس استانداردهای بانکی

بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهت بررسی، مقایسه و ارزیابی طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیازمند معیارها و شاخص‌های کارا و موثر می‌باشند

 

بانک ها و سرمایه گذاران جهت بررسی، مقایسه و ارزیابی طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و سرمایه گذاری نیازمند معیارها و شاخص های کارا و موثر می باشند شاخص هایی که امکان پذیری پروژه را بررسی نمایند و حتی به چالش بکشند و از طرفی بازگشت سرمایه را برای سرمایه گذاران تضمین نمایند.
ارزیابی طرح های توجیهی فنی اقتصادی سرمایه گذاری در ایران از پیچیدگی زیادی برخوردار است پیچیدگی‌هایی که از کمبود اطلاعات و شفاف نبودن فضاهای کسب و کار، نبود سیاست های ثابت کلان حاکمیت و... ناشی می‌شوند.


با این وجود بررسی طرح‌های توجیهی می‌تواند بصورت نظام‌مند و در چارچوب استانداردها انجام شود چرا که نبود اطلاعات دقیق باعث سلیقه‌ای عمل کردن کارشناسان می‌شود‌. این استاندارد‌ها به سرفصل‌ها و جزئیات قابل بررسی طرح توجیهی و همچنین منابع اطلاعاتی مورد استفاده می‌پردازند.
قابل استناد بودن اطلاعات اولیه طرح‌های توجیهی به عنوان مبنای طرح، یکی از کلیدی‌ترین قسمت های ارزیابی یک طرح است که در کل مطالعات باید مورد توجه قرار گیرد.


ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب دستورالعمل‌های بانکی می‌تواند از سلیقه‌ای عمل کردن تیم ارزیاب پروژه جلوگیری نموده و از طرفی با بررسی همه‌ی شاخص‌های کلیدی امکان مقایسه پروژه‌ها را فراهم نماید.
در پایان به سرمایه گذاران و نهادهای سرمایه گذاران و حتی مجریان طرح پیشنهاد می شود طرح های توجیهی فنی اقتصادی پروژه ها را با نگاه نقادانه به چالش بکشند تا ریسک های احتمالی را کاهش دهند و از شروع سرمایه گذاری های بدون نتیجه جلو گیری کنند.
در مجموع می‌توان سرفصل های ارزیابی یک طرح توجیهی فنی اقتصادی  را شامل موارد زیر دانست:


1- اهلیت متقاضی سرمایه‌گذاری و تیم اجرایی
2- ارزیابی مطالعات بازار، پیش بینی‌ها و مستندات
3- ارزیابی مطالعات فنی، تکنولوژی ، دانش فنی و...
4- ارزیابی مطالعات مالی شامل مدل هزینه، درآمد، پیش فرض ها، نرخ ها، تحلیل حساسیت و...

نویسنده: محسن شریف

تقویم آموزشی سپینود شرق

 

نظرتان را ثبت کنید

سرفصل های آموزش

همه خدمات

رویدادهای مرتبط