فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی صندوق نوآوری و شکوفایی (pdf)

فرمت امکان سنجی(طرح توجیهی)صندوق نوآوری و شکوفایی (pdf)

  • 30 دی 1394
  • 6777
فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی صندوق نوآوری و شکوفایی (pdf)

فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی صندوق نوآوری و شکوفایی (pdf)

 

در این مطلب فرمت طرح توجیهی مورد تایید  صندوق نوآوری و شکوفایی موجود است.

 

نظرتان را ثبت کنید