عوامل محیطی تاثیرگذار داخلی و خارجی بر کسب و کار چیست؟

عوامل محیطی تاثیرگذار داخلی و خارجی بر کسب و کار چیست؟

مدل تجزیه و تحلیل SWOT یا مدیریت استراتژیک یک ابزار رایج برای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در هر پدیده و پروژه ای می باشد.

  • 7 مهر 1395
  • 35597
عوامل محیطی تاثیرگذار داخلی و خارجی بر کسب و کار چیست؟

مدل تجزیه و تحلیل SWOT یا مدیریت استراتژیک یک ابزار رایج برای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در هر پدیده و پروژه ای می باشد. در این مدل محدودیت ها و فرصت هایی که برای اجرای پروژه وجود دار

عوامل محیطی داخلی کسب و کار شامل عوامل درونی سازمان است که بر رویکرد و موفقیت عملیات پروژه های درون سازمانی تاثیردارد. عوامل محیطی خارجی نیز شامل تمامی عواملی است که در خارج از شرکت وجود دارند. این عوامل توانایی کنترل پروژه را ندارند. توانایی مدیریت نقاط قوت در عملیات داخلی سازمان، شناسایی فرصت ها و همچنین خطرات بالقوه ای که خارج از سازمان پروژه کسب و کار را تهدید می کند، نقش مهمی در موفقیت آتی پروژه دارد.

مدل تجزیه و تحلیل SWOT یا مدیریت استراتژیک یک ابزار رایج برای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در هر پدیده و پروژه ای می باشد. در این مدل محدودیت ها و فرصت هایی که برای اجرای پروژه وجود دارد، به طور دقیق مشخص می شود.


عوامل محیطی داخلی کسب و کار شامل عوامل درونی سازمان است که بر رویکرد و موفقیت عملیات پروژه های درون سازمانی تاثیردارد. عوامل محیطی خارجی نیز شامل تمامی عواملی است که در خارج از شرکت وجود دارند. این عوامل توانایی کنترل پروژه را ندارند. توانایی مدیریت نقاط قوت در عملیات داخلی سازمان، شناسایی فرصت ها و همچنین خطرات بالقوه ای که خارج از سازمان پروژه کسب و کار را تهدید می کند، نقش مهمی در موفقیت آتی پروژه دارد.


جهت گیری درون سازمانی


رهبر سازمان نقش مهمی را در کنترل عوامل داخلی کسب و کار دارد. سبک رهبری و نحوه مدیریت شرکت تحت تاثیر فرهنگ سازمانی است. در عین حال ماهیت مثبت یا منفی، سطح ارتباطات خانوادگی، شخصیت کارکنان و ... همگی بر رویکردهای رهبری تاثیرگذار است. عوامل داخلی و خارجی در شرکت، اغلب جهت مشخص را به همراه چشم اندازی از آینده شرکت فراهم می کنند. این امر تصمیم گیری ها و فعالیت در شرکت را برای کارکنان و رهبری تسهیل می کند.

 

کارکنان ؛ عوامل داخلی مهم در شرکت ها


قدرت کارکنان یکی دیگر از عوامل مهم داخلی در شرکت می باشد. انگیزه، سخت کوشی و استعداد کارکنان نتایج مهمی را برای کسب و کارها به دنبال دارد. فرآیندهای کسب و کار و روابط بین کارکنان به طور قابل توجهی بر بهره وری و موفقیت کسب و کار تاثیرگذار است. در یک محیط کار نه تنها کارکنان باید استعدادی مطابق با هدف شرکت را داشته باشند، بلکه باید بتوانند با یکدیگر نیز ارتباط دوستانه برقرار کنند. این امر در موفقیت شرکت و کسب و کار نقش بسزایی دارد. یکی از مهمترین عوامل مهم در موفقیت کسب و کارها، وجود رقابت سالم میان کارکنان است.

هر چه شرکت توانایی رقابت با شرکت های بزرگتری را داشته باشد، مطمئنا موفق تر عمل می کند. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها توانایی تجزیه و تحلیل فرآیند رقابت را ندارند. در نتیجه نمی توانند قدرت خود برای تولید محصولات با کیفیت، بهره وری بیشتر و خدمات با کیفیت به مشتریان را به کار برند. انجام مطالعات بازار در شناسایی رقبا ی شرکتها نقش مهمی را ایفا میکند.

رقابت خارجی


یک شرکت باید بتواند با رقبای بزرگتر و صنایع وسیع رقابت کند. بسیاری از شرکتها برای مقایسه قیمت ها و کیفیت محصولات خود با شرکت های رقبا اقدام به رقابت می کنند. هر چه شرکت توانایی رقابت با شرکت های بزرگتری را داشته باشد، مطمئنا موفق تر عمل می کند. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها توانایی تجزیه و تحلیل فرآیند رقابت را ندارند. در نتیجه نمی توانند قدرت خود برای تولید محصولات با کیفیت، بهره وری بیشتر و خدمات با کیفیت به مشتریان را به کار برند. انجام مطالعات بازار در شناسایی رقبا ی شرکتها نقش مهمی را ایفا میکند.


دیگر عوامل خارجی


عوامل خارجی دیگری که در موفقیت شرکت نقش دارند، به چند دسته اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و  اخلاقی و سیاسی و تکنولوژیکی تقسیم می شوند. عوامل اجتماعی و اقتصادی به دغدغه های مشتریان، توانایی اقتصادی برای پرداخت هزینه محصولات و نگرش ها مربوط می شود. عوامل اخلاقی، سیاسی و حقوقی نیز به رعایت قوانین کسب و کار و رعایت استانداردهای اخلاقی در مقابل مشتریان و جامعه ارتباط دارد. در برخی از صنایع، برای بهبود مداوم پژوهش ها و تحقیقاتی که در سازمان انجام می شود، توجه رقابتی به سایر صنایع اهمیت پیدا می کند.

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید