طرح توجیهی فنی اقتصادی با رویکرد استانداردهای بانکی و بین المللی

طرح توجیهی فنی اقتصادی با رویکرد استانداردهای بانکی و بین المللی

طرح توجیهی فنی اقتصادی یا مطالعات امکان‌سنجی واقعی و مستند، حلقه مفقوده پروژه های سرمایه گذاری کشور است.

  • 24 مرداد 1395
  • 5364
طرح توجیهی فنی اقتصادی با رویکرد استانداردهای بانکی و بین المللی

طرح توجیهی فنی اقتصادی یا مطالعات امکان‌سنجی واقعی و مستند، حلقه مفقوده پروژه های سرمایه گذاری کشور است.

 

طرح توجیهی فنی اقتصادی یا مطالعات امکان‌سنجی واقعی و مستند، حلقه مفقوده پروژه های سرمایه گذاری کشور است. مطالعات امکان سنجی باید مقدمه ای برای تصمیم گیری و شروع برنامه ریزی پروژه ها باشند. در حال حاضر متاسفانه طرح توجیهی تنها در جهت تدوین اطلاعات وضع موجود است.

 

این فرمت ها و استانداردهای بانکی و بین المللی می توانند نیازهای شکلی، کیفیت و انسجام اطلاعات ارائه شده در طرح های  توجیهی را بهبود و یا ارتقا بخشند. توجه به این استانداردها و کیفیت ها در نظام اعتباری بانکی داخلی و بین المللی و جذب سرمایه گذاران به عنوان معیار اهلیت متقاضی قلمداد می شوند و از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

توجه به نکات موجود در این استاندارد ها باعث عدم توجیه پذیری بسیاری از پروژه ها ی سرمایه گذاری می شوند، موضوعات مهمی که سرمایه گذاران متوجه آنها نیستند. در نتیجه بررسی طرح قبل از ارسال آن به بانک به نوعی خریدن زمان و کاهش هزینه هاست .

به سرمایه گذاران و متقاضیان تسهیلات توصیه می شود با اطلاع از این اصول و انجام دقیق مطالعات ، براساس نیاز و استانداردها ، زمان بررسی و مراحل بررسی را برای خود و سیستم بانکی تسهیل نمایند .

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. . 

 

 

نظرتان را ثبت کنید