ضرورت مطالعات پیش امکان سنجی

ضرورت مطالعات پیش امکان سنجی

انجام مطالعات پیش امکان سنجی قبل از شروع هر کسب و کار یک امر ضروری است

  • 29 اسفند 1395
  • 5208
ضرورت مطالعات پیش امکان سنجی

انجام مطالعات پیش امکان سنجی قبل از شروع هر کسب و کار یک امر ضروری است

 

با انجام مطالعات پیش امکان سنجی می توانید با مشکلات و موانع کسب و کارهای مختلف آشنا شوید و قبل از شروع پروژه به بررسی و رفع این مشکلات بپردازید. مطالعات پیش امکان سنجی زمینه تصمیم گیری و تخصیص بهینه منابع محدود سرمایه گذاری در هر پروژه را برای ما ایجاد می کنند و منجر به رسیدن به موفقیت می گردند.

انجام مطالعات پیش امکان سنجی قبل از شروع هر کسب و کار یک امر ضروری است طرح های مختلفی را در رابطه با کسب و کار مورد نظر برای ما فراهم می آورد و حتی گاهی ممکن است باعث حذف برخی از طرح های قبلی گردد که این خود موجب صرفه جویی در هزینه ها و زمان برای شما می گردد.
با انجام مطالعات پیش امکان سنجی می توانید با مشکلات و موانع کسب و کارهای مختلف آشنا شوید و قبل از شروع پروژه به بررسی و رفع این مشکلات بپردازید.

در هر سرمایه گذاری و کسب و کاری ابتدا باید هدف آن سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت هدف طرح به گونه ای تعیین گردد که تمام جوانب و زمینه‌های مورد نیاز برای پیشرفت و موفقیت طرح را در برداشته باشد و همچنین معیارهایی را برای سنجش واقعی کسب و کار فراهم آورد و این اهداف تنها از طریق مطالعات پیش امکان سنجی امکان‌پذیر است.

از مهم ترین منافع مطالعات پیش سرمایه گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخصیص بهینه منابع محدود سرمایه گذاری
بدون شک هر پروژه ای دارای مقداری منابع محدود است که باید در مسیر مناسب به کار گرفته شوند تا سرمایه گذاری به هدف مطلوب و آرمانی خود برسد؛ همچنین سازمانها برای موفقیت در کسب و کار خود احتیاج به مطالعات پیش از امکان سنجی برای استفاده از آخرین امکانات و فناوری های روز برای رسیدن به نتایج دلخواه خود را دارند.
مطالعات پیش امکان سنجی زمینه تصمیم گیری و تخصیص بهینه منابع محدود سرمایه گذاری در هر پروژه را برای ما ایجاد می کنند و منجر به رسیدن به موفقیت می گردند.

کاهش دامنه ریسک سرمایه گذاری
هر کسب و کار برای شروع، احتیاج به سرمایه گذاری دارد و ریسک های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری یکی از بزرگترین موانع در هر سرمایه گذاری محسوب می‌شود بنابراین آگاهی و مطالعات بیشتر در این زمینه منجر به کاهش ریسک‌های موجود در هر سرمایه گذاری می‌شود.

برنامه ریزی مالی جهت تامین مالی طرح
در راه‌اندازی کسب‌و‌کارها دو نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد که این سرمایه‌گذاری‌ها شامل سرمایه‌های ثابت و سرمایه‌های در گردش است که هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی نیازمند برنامه‌ریزی‌های مشخص برای به کارگیری است.
برنامه‌ریزی مالی در واقع شامل پیش‌بینی‌های مالی است که در شروع هر کسب وکاری باید برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شویم؛ زیرا هر سرمایه‌گذاری نیازمند یک برنامه‌‌ریزی کاملا دقیق و پیش بینی شده است که در نهایت منجر به موفقیت طرح موردنظر می گردد.

فراهم نمودن زمینه های کنترل و نظارت بر طرح
در مطالعات پیش امکانسنجی، سرمایه گذاری باید همه زمینه های کنترل و نظارت بر طرح را درنظر داشته باشیم؛ این گونه می‌توانیم با کنترل‌های منظم که هرماه، هر سه ماه و یا هر شش ماه و سالیانه انجام می گیرد بر طرح خود نظارت داشته باشیم.
هر طرحی تنها با پیش بینی و کنترل عوامل مؤثر در آن می تواند موفق واقع شود و در دوره های زمانی مختلف باید مناسب با هر طرح برنامه های کنترلی و نظارتی مناسب را که با مطالعه و دقت گردآوری شده؛ اجرا نمود.

فراهم آوردن زمینه های موفقیت طرح
شروع کسب و کار با مطالعه و تحقیقات پیش امکان سنجی به فعالیت های شما جهت بخشیده و به شما در انجام موفقیت آمیز کسب وکارتان کمک بسیار زیادی می‌کند. همچنین شما می توانید با آگاهی از شرایط متفاوت تأثیرگذار در سرمایه گذاری، بهترین عوامل را برای موفقیت سرمایه‌گذاری خود شناسایی کرده و به این ترتیب زمینه های موفقیت طرح خود را فراهم آورید.

دستیابی به هدف طرح
در هر سرمایه گذاری و کسب و کاری ابتدا باید هدف آن سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت هدف طرح به گونه ای تعیین گردد که تمام جوانب و زمینه‌های مورد نیاز برای پیشرفت و موفقیت طرح را در برداشته باشد و همچنین معیارهایی را برای سنجش واقعی کسب و کار فراهم آورد و این اهداف تنها از طریق مطالعات پیش امکان سنجی امکان‌پذیر است.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

نظرتان را ثبت کنید