شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه به تسهیلات نیازمندند

شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه به تسهیلات نیازمندند

برای خرید سهام هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری اعطا نمی‌شود و این شرکت‌ها برای تامین منابع مالی برای خرید سهم در روزهای رکود بازار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، به همین دلیل حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجبورند به منابع محدود خودشان اتکا کنند.

  • 27 اردیبهشت 1394
  • 3063
شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه به تسهیلات نیازمندند

برای خرید سهام هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری اعطا نمی‌شود و این شرکت‌ها برای تامین منابع مالی برای خرید سهم در روزهای رکود بازار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، به همین دلیل حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجبورند به منابع محدود خودشان اتکا کنند.

برای خرید سهام هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری اعطا نمی‌شود و این شرکت‌ها برای تامین منابع مالی برای خرید سهم در روزهای رکود بازار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، به همین دلیل حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجبورند به منابع محدود خودشان اتکا کنند.

به گزارش «سنا»، مصطفی امید‌قائمی، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان درخصوص نقش شرکت‌های حقوقی در ثبات بازار سرمایه گفت: شرکت‌های حقوقی نقش بازارگردان را ایفا می‌کنند و باید در روزهای رکود و رونق با تصمیم‌گیری درست به ثبات بازار سرمایه کمک کنند اما در روزهای رکود این کار برای شرکت‌های حقوقی 
سخت‌تر است.
وی با بیان اینکه برای افتتاح و بهره‌برداری هر پروژه عمرانی و توسعه‌ای تسهیلات بانکی اعطا می‌شود اما برای شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری بورسی این امکان داده نمی‌شود، افزود: بانک‌ها برای خرید سهام تسهیلات اعطا نمی‌کنند در صورتی‌که خود خرید سهام نوعی انتقال منابع به بخش تولید و سرمایه‌گذاری است، به همین دلیل حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجبورند به منابع خودشان اتکا کنند.
عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه باید به دنبال راهکارهایی برای تامین منابع مالی به روش‌های مختلف برای شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری در بورس بود، گفت: اگر به دنبال این هستیم که حقوقی‌ها در شرایط رکود بازار بتوانند اقدام به خرید سهام کنند باید منابع این نقدینگی در نظام مالی اقتصادی کشور تعریف شود در غیر این صورت از آنجا که راه دیگری برای تامین منابع ندارند مجبور می‌شوند تابع بازار شوند چون فقط به منابع خود متکی هستند. 
امید‌قائمی با اشاره به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بهترین مشتری‌های بانک‌ها هستند، خاطرنشان کرد: چنانچه راه حلی باشد که منابع بانکی به شرکت‌های حقوقی سرمایه‌گذار در سهام منتقل شود، بهترین مشتری‌ها برای بانک‌ها همین شرکت‌ها خواهند بود چون هم وثیقه‌های خوبی ارائه می‌دهند هم دارایی‌های قابل اتکای خوبی برای وثیقه دارند، درنتیجه می‌توانند بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها و به عبارتی سوخت نشدن تسهیلات پرداختی را 
تضمین کنند.

منبع:سنانظرتان را ثبت کنید