سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین وجه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌آید که همواره مورد توجه دولت و مسئولان هم بوده و تلاش می‌کنند تا از تولید در این بخش حمایت کنند. همچنین با توجه به نیازهای روزافزون کشور به فلز استراتژیک آلومینیوم، افزایش ظرفیت تولید این فلز جزو برنامه‌های کلان ایمیدرو قرار گرفته و درصدد است ظرفیت موجود آلومینیوم کشور را افزایش دهد.

  • 14 تیر 1394
  • 3528
سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین وجه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌آید که همواره مورد توجه دولت و مسئولان هم بوده و تلاش می‌کنند تا از تولید در این بخش حمایت کنند. همچنین با توجه به نیازهای روزافزون کشور به فلز استراتژیک آلومینیوم، افزایش ظرفیت تولید این فلز جزو برنامه‌های کلان ایمیدرو قرار گرفته و درصدد است ظرفیت موجود آلومینیوم کشور را افزایش دهد.

براساس نتایج امکان سنجی صورت گرفته برای احداث کارخانه های تولید آلومینیوم، مناطق برخوردار از شرایط مناسب برای توسعه این صنعت شامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با ظرفیت قابل احداث تا 2 میلیون تن، چابهار 350 هزار تن و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 350 هزار تن معرفی شده است. در بخش آلومینا (ماده اولیه آلومینیوم) نیز فرصت سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید تا یک میلیون و 600 هزار تن در منطقه ویژه خلیج فارس وجود دارد.
معدن و صنایع معدنی یکی از مهم ترین وجه های سرمایه گذاری در کشور به شمار می آید که همواره مورد توجه دولت و مسئولان هم بوده و تلاش می کنند تا از تولید در این بخش حمایت کنند. همچنین با توجه به نیازهای روزافزون کشور به فلز استراتژیک آلومینیوم، افزایش ظرفیت تولید این فلز جزو برنامه های کلان ایمیدرو قرار گرفته و درصدد است ظرفیت موجود آلومینیوم کشور را افزایش دهد. به تازگی هم خبری از خبرگزاری دنیای معدن منتشر شده مبنی بر اینکه ایمیدرو ضمن بررسی امکان ظرفیت سازی های جدید برای احداث کارخانه تولید شمش آلومینیوم، به معرفی بیش از 2 میلیون تن فرصت جدید برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی پرداخته است.

براساس نتایج امکان سنجی صورت گرفته برای احداث کارخانه های تولید آلومینیوم، مناطق برخوردار از شرایط مناسب برای توسعه این صنعت شامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با ظرفیت قابل احداث تا 2 میلیون تن، چابهار 350 هزار تن و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 350 هزار تن معرفی شده است. در بخش آلومینا (ماده اولیه آلومینیوم) نیز فرصت سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید تا یک میلیون و 600 هزار تن در منطقه ویژه خلیج فارس وجود دارد.

ما هم در این کلاف پیشنهاد می دهیم با توجه به حمایت ها و نیاز کشور به توسعه بخش معدن، همچنین معرفی بخش هایی که ظرفیت این کار را دارند برای ورود به دنیای معدن و تولیدات آلومینیوم در این حوزه سرمایه گذاری کنید.

منبع: روزنامه فرصت امروز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نظرتان را ثبت کنید