شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب

سامانه کارا (pdf)

وام اشتغال روستایی

  • 1 خرداد 1397
  • 7886
سامانه کارا (pdf)

سامانه کارا (pdf)

 

شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب

(در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات شبکه بانکی)

نظرتان را ثبت کنید