راه های اطلاع رسانی یک همایش - کنفرانس

راه های اطلاع رسانی یک همایش - کنفرانس

از طریق تلفن و ارسال فکس این روش معمولا به صورت محدود انجام می شود ، زیرا که تعداد شماره تلفن هایی که از افراد و سازمان های مختلف دارید محدود است . همچنین این روش بسیار زمان بر می باشد . اما برای دعوت از افراد خاص جهت شرکت در همایش یکی از بهترین روش هاست .

  • 14 اردیبهشت 1394
  • 2339
راه های اطلاع رسانی یک همایش - کنفرانس

از طریق تلفن و ارسال فکساین روش معمولا به صورت محدود انجام می شود ، زیرا که تعداد شماره تلفن هایی که از افراد و سازمان های مختلف دارید محدود است . همچنین این روش بسیار زمان بر می باشد . اما برای دعوت از افراد خاص جهت شرکت در همایش یکی از بهترین روش هاست .

این روش معمولا به صورت محدود انجام می شود ، زیرا که تعداد شماره تلفن هایی که از افراد و سازمان های مختلف دارید محدود است . همچنین این روش بسیار زمان بر می باشد . اما برای دعوت از افراد خاص جهت شرکت در همایش یکی از بهترین روش هاست .

از طریق تلفن و ارسال فکس

این روش معمولا به صورت محدود انجام می شود ، زیرا که تعداد شماره تلفن هایی که از افراد و سازمان های مختلف دارید محدود است . همچنین این روش بسیار زمان بر می باشد . اما برای دعوت از افراد خاص جهت شرکت در همایش یکی از بهترین روش هاست .
   

ارسال پوستر همایش / کنفرانس

این روش متداول ترین روش در اطلاع رسانی همایش هاست و امروزه وجود یک همایش بدون پوستر معنای ندارد . هر چه زودتر شما اقدام به تهیه پوستر نمایید و آنرا به مراکز مورد نظر ارسال کنید ، نتیجه بهتری خواهید گرفت . البته شایسته است که به همراه پوستر نامه ای نیز به رئیس واحد مربوطه ارسال نمایید و از وی تقاضا کنید تا دستور نصب پوستر را در جای مناسب صادر نماید .
توجه کنید که برای مراکز آموزشی و دانشگاه ها با توجه به دانشکده های موجود در آنها بیش از یک پوستر ارسال نمایید .

 
طراحی وب سایت همایش / کنفرانس

امروزه این روش به عنوان تنها راه ارتباط پایدار با مخاطبین همایش شناخته می شود . چرا که مخاطبین همایش شما با به خاطر سپردن آدرس وب سایت همایش شما به صورت مداوم این سایت را چک خواهند کرد و از آخرین برنامه های همایش باخبر خواهند شد . همچنین این روش در نوع خود کم هزینه نیز می باشد ، چرا که با ایجاد سایت اگر جامعه هدف شما با اینترنت رابطه خوبی داشته باشند . دیگر نیاز به راه های ارتباطی دیگر از قبیل پست و تلفن کمتر حس می شود .


درج اطلاعات همایش / کنفرانس در روزنامه های کثیرالانتشار

در صورتی که همایش شما یک همایش عمومی است یا جامعه هدف شما از نظر مکانی گسسته هستند و دسترسی به بخش اعظم آنها در یک مکان مشخص مقدور نیست (مثلا جامعه هدف شما مهندسین مشاور بخش خصوصی باشند و نه دانشجویان و اساتید دانشگاه ) در این گونه موارد روزنامه ها نقش مهمی ایفا خواهند نمود . البته باید توجه داشت که هزینه این روش اطلاع رسانی کمی زیاد ، اما اثر قابل توجه ای خواهد داشت .
   

اطلاع رسانی از طریق سایت های خبری

با توجه به اینکه استفاده از اینترنت در جامعه تحصیل کرده کشور روز به روز بیشتر می شود ، امروزه این روش اطلاع رسانی نیز بسیار رونق گرفته و از آنجا که خدمات این قبیل سایت ها اغلب رایگان است ، یکی از بهترین راه های تبلیغات و اطلاع رسانی به شمار می روند .


اطلاع رسانی از طریق سایت سازمان یا وزارت خانه مادر

این روش نیز در نوع خود موثر است و باعث می گردد توجه جمعی از کاربران سایت مورد نظر به همایش شما جلب شود و این افراد خود می توانند نقش مهمی را در اطلاع رسانی همایش شما با مطلع ساختن اطرافیان خود بازی کنند .


اطلاع رسانی از طریق تلوزیون و رادیو

این روش یقینا پر هزینه ترین روش اطلاع رسانی یک همایش به شمار می رود . اما این نوع اطلاع رسانی به تناسب هزینه نتیجه مطلوبی نیز به همراه خواهد داشت . پس اگر امکانات مالی همایش شما اجازه می دهد بد نیست این روش را نیز امتحان کنید . 

نظرتان را ثبت کنید